PREGOVOR

Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
Za 17. julij velja: Če je Aleš suhoparen in suh, si napravi za zimo topel kožuh.
Če na mrtvih dan dežuje,se huda zima pričakuje.
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
Za 25. julije velja: Če na Jakoba dežuje, ostro zimo oznanjuje.
Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Ako je Matevž (21. 9.) vedren, bo prijetna jesen.
view counter