Benjamin Dolinar, mag. org. inf., Novice, sobota, 24.7.2021

7. Šola mladih rejcev

VSE O TEM, KAKO PRIPRAVIMO ŽIVALI ZA RAZSTAVO
Na kmetijski šoli Grm – Centru biotehnike in turizma v Novem mestu je sredi julija potekala sedma šola mladih rejcev s sklepnim tekmovanjem v...

Darinka Sebenik, Novice, torek, 20.7.2021

Cene jajc in perutninskega mesa pri velikih in malih rejcih

Podatke za reprezentativni trg perutninskega mesa in jajc zajemamo na TIS ARSKTRP. Med zavezance za sporočanje se uvrščajo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav...

Darinka Sebenik priredba po MKGP, Evropa in Svet, torek, 20.7.2021

Pobuda za reje brez kletk

Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki ga je vodil minister dr. Jože Podgoršek, so ministri obravnavali kmetijske točke. Soglasno so bili sprejeti Sklepi Sveta EU o Akcijskem...

Darinka Sebenik, Slovenija, torek, 20.7.2021

Cena sena in travne silaže v balah 2021

Letošnje leto je dokaj nenavadno, kakovost krme pa je precej slaba, kar velja tako za drugo, kot tretjo košnjo. Le redki kmetje so uspeli pospraviti prvo, košnjo kot kakovostno. Če ste silirali in...

Jernej Redek, Slovenija, četrtek, 8.7.2021

Sindikat kmetov Slovenije o Zakonu o kmetijskih zemljiščih

Sindikat kmetov Slovenije pri odprtem Zakonu o kmetijskih zemljiščih predlaga spremembo 12 člena, kjer je zapisan vrstni red možnih kupcev kmetijskih zemljišč:

 

1. Solastnik...

obvestilo MKGP, Slovenija, sreda, 7.7.2021

Začetek javne razprave o reformi SKP

Minister dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike. Ambiciozen predlog strateškega dokumenta vsebuje intervencije I....

Darinka Sebenik, Slovenija, torek, 29.6.2021

Cene govejega mesa

Objavljamo cene govejega mesa v Sloveniji, kot tudi povprečno ceno v EU. Podatke o cenah in so reprezentativni trg zbirajo na TIS ARSKTRP, in zajemamo klavnice, v katerih je bilo v preteklem letu...

obvestilo MKGP, Slovenija, četrtek, 24.6.2021

Skrbno ravnanje z vodo tudi v kmetijstvu

Prvi letošnji vročinski val je poleg visokih temperatur in velike toplotne obremenitve prinesel tudi prvo možnost sušnega obdobja. Zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva k...

obvestilo KGZS, Slovenija, torek, 22.6.2021

Naj kmetje delajo zastonj?

Višanje stroškov pridelave hrane in sočasno zniževanje odkupnih cen pri kmetu vodi kmetijstvo v brezizhoden položaj in kmetije pri takih cenovnih nesorazmerjih ne bodo preživele.

Na...

Darinka Sebenik, Evropa in Svet, ponedeljek, 14.6.2021

Mlečna vojna ZDA in EU?

ZDA in Evropska unija si prizadevata za izravnavo trgovinskih razlik na področju letalstva in jekla, ob tem pa je na površje prišel tudi ameriški mlečni sektor pravi. Glede na to, da je EU...

view counter