Majda Černič Istenič, dr. sociologije, Zanimivosti, 05/20/2021

Da bo manj nesreč in poklicnih bolezni v kmetijstvu

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi o premagovanju posledic delovnih nesreč in poklicnih bolezni v kmetijstvu (šifra projekta:  V5-2028; čas trajanja: 1. november 2020–31. oktober 2022)

...

Benjamin Dolinar, mag. org. inf., Gospodarstvo, 06/01/2021

Dokumentacija, ki jo na banki potrebujejo za odobritev financiranja kmetovalcem

Za nemoteno delovanje in razvoj kmetije včasih lastnih sredstev ni dovolj. Pri financiranju ciklov pridelave kmetijskih pridelkov, financiranju dejavnosti do prejema subvencij, seveda pa tudi za...

Darinka Sebenik, Novice, 07/20/2021

Cene jajc in perutninskega mesa pri velikih in malih rejcih

Podatke za reprezentativni trg perutninskega mesa in jajc zajemamo na TIS ARSKTRP. Med zavezance za sporočanje se uvrščajo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav...

obvestilo MKGP, Slovenija, 07/07/2021

Začetek javne razprave o reformi SKP

Minister dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike. Ambiciozen predlog strateškega dokumenta vsebuje intervencije I....

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., Govedoreja, 06/30/2021

Ustanovitev društva za kakovost mleka in zdravje vimena

V torek, 29. 6. 2021 je v klinični predavalnici Veterinarske fakultete potekala ustanovna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena (Društvo). Vizija Društva je postati...

view counter