Vsebina Glas dežel avgust 2013

gd_avg2013

 

1. Kmetijska loterija

2. Suša, vročina, veter – katastrofa za kmetijstvo

3. Program sejma AFRA 2013   

4. Pogovor z dr. Antonom Dolencem

    Novo v CBS

5. Strokovni nasveti: Označevanje telet

    Zmrziščna točka mleka

6. Kdaj silirati, ko se koruza suši?

8. Krave dojilje in pašna reja

Priloga:OZIMINE

1. Da bomo drugo leto želi več in bolje

   Setev oljne ogrščice

2. Varstvo oljne ogrščice

3. Varstvo oljne ogrščice pred pleveli

4. Pridelovanje ozimnega ječmena

5. Pridelovanje ozimne pšenice

6. Varstvo posevkov ozimnega ječmena in pšenice

   Sejalnice za setev ozimin

16. Prenovljena paleta mešalnih prikolic verti-mix

      Reportaža: Demo v Mirni Peči

17. Okusni okras - buče

18. Ekonomika: Visoke odkupne cene mleka

      Predstavitev aparatov

19. Odkupne cene mleka SLO in EU

20. Reportaža: Kmetija Frešer, Kalše na Pohorju

view counter