O nas

GPZ z.o.o. - Govedorejsko poslovno združenje je prostovoljna organizacija kmetovalcev rejcev govedi, ki na celotnem območju Republike Slovenije s skupnim poslovanjem na področju govedoreje zagotavlja in razvija svoje gospodarske koristi, izboljšuje svoj družbeni položaj in samostojno odloča o skupnih zadevah.Zaradi stagnacije govedoreje v Sloveniji in zaostajanja za razvojem sosednjih držav Avstrije, Italije in Nemčije so se v devetdesetih letih v samostojni Sloveniji, po 50. letni prekinitvi, začela ustanavljati govedorejska društva in pasemske zveze, ki so maja leta 2003 ustanovile svojo krovno, nacionalno Govedorejsko poslovno združenje GPZ z.o.o. katerega cilji so:
- zagotoviti svojim članom znanje, strokovne in poslovne informacije kako proizvajati po najvišjih tehnoloških standardih
- zagotoviti članom najboljše pogoje za prodajo svojih izdelkov in čimbolj ugoden nakup blaga in storitev.
Avgusta leta 2007 so lastniki izdali prvo številko Glasa dežele v naklad 17.000 izvodov in več kot leto dni tudi vztrajali kot brezplačen strokovne čaospis. Zaradi spremenjenih pogojev v gospodarstvu in izbruhu gospodarske krize je čaospis postal plačljiv. Od takrat dalje je tudi razvoj časopisa hiterejši, saj se mu je povečal obseg strani, pridružili pa so se mu številni strokovnjaki na področju prehrane in ekonomike v kmetijstvu. Aprila 2010 je bilo ustanovljeno podjetje GPZ COM d.o.o. in nanj prenešeni dejavnosti Centera bikovega semena ter časopis Glas dežele. Od avgusta 2011 pa deluje tudi interaktivni spletni časopis Glas dežele.

 

Osebna izkaznica

Ime podjetja
 GPZ z.o.o.
Leto ustanovitve
 2003
Ustanovitelji
 5 nacionalnih združenj rejcev govedi
Poslovna oblika
 zadruga
Naslov
 Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale,  Slovenija
Telefon
 00386 (0) 1 721 88 41
Fax
 00386 (0) 1 721 88 42
E – mail:
 info@gpz.si
Davčna številka
 SI14615665
view counter