Kazalo april 2013

gd_apr2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kakšni so načrti mlekarn po letu 2015?

2. Obračun plemenskih vrednosti za aprila 2013

3. Pregled količinskih in tržnih dogajanj pri odkupu mleka

    Reportaža: Castela je presušena od leta 2012

    Reportaža: Državna razstava lisaste pasem v Avstriji

4. Novo v CBS

    Več je osemenjevanja s seksiranim semenom

5. Strokovni nasveti: Insekti v hlevu

6. Ocena stroškov prireje mleka v tržnem letu 2012/2013

7. Varstvo žit pred boleznimi

8. Učinkovita zaščita koruze pred pleveli

 

Priloga: TRAVINJE

1.Travniki v razmerah prekomerne spomladanske namočenosti  

2.Spomladanska oskrba travinja

   Poznavanje travne ruše za gospodarno pridelovanje krme

3.Košnja – osnova za kakovostno krmo

4.Interexportov vsakoletni »Demo«

 

13. Poraba goriva pri spomladanski obdelavi tal

14. Fižol – od konca pomladi do pozne jeseni

15. Kulinarika: Šparglji – zeleno, vijolično, belo

16. Dopolnilne dejavnosti: Živi siri s kmetije Pustotnik

17. Pametni telefoni so postali zelo osebni računalniki

      Kako do polnih, cvetočih in lepih koriti

18. Razstava krav, potomk tujih bikov na sejmu v Komendi

      Varno delo z motorno žago

19. Odkupne cene mleka po Evropi in Sloveniji

      Mladi rejci sodelovali pri razstavi živali v Komendi

20. Reportaža: Kmetija Ivana Bogoviča, Veliki kamen pri Koprivnici

 

Cena izvod 4,34 EUR z DDV

view counter