Črtomir Praprotnik, dr. vet. med., 06/30/2021

Ustanovitev društva za kakovost mleka in zdravje vimena

V torek, 29. 6. 2021 je v klinični predavalnici Veterinarske fakultete potekala ustanovna skupščina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena (Društvo). Vizija Društva je postati prepoznavno, zaupanja vredno, strokovno in praktično, neodvisno društvo na področju kakovosti mleka in zdravja vimena. Prizadevali si bomo širiti znanstvena in praktična znanja s področja kakovosti mleka, preprečevanja, diagnosticiranja, monitoringa in zdravljenja mastitisa pri govedu in drobnici. Prav tako pa želimo povezati strokovnjake različnih strok s tega področja ter rejce spodbujati k prireji mleka čim boljše kakovosti. Podpirali bomo razvojno delo ter formalne in neformalne izobraževalne programe na področju kakovosti mleka in zdravja vimena.

V svoje vrste želimo povabiti vse, ki imajo strast in zanimanje za to področje: veterinarje, kmete, mlečno-predelovalno industrijo, manjše predelovalce mleka, kmetijske svetovalce, selekcionerje, dobavitelje in potrošnike.

 

Na skupščini je bil predstavljen osnutek programa dela Društva, ki svoje cilje želi doseči z organizacijo letnega seminarja, manjših srečanj in okroglih miz, delavnic, webinarjev ter s predstavitvijo dobrih praks. V aktivnosti bomo poskušali pritegniti priznane tuje in domače strokovnjake ter se mednarodno povezovali.

 

O svojih aktivnostih in dogajanju na področju kvalitete mleka po svetu bo Društvo javnost obveščalo preko svoje spletne strani in družbenih omrežij.

Na skupščini so bili izvoljeni organi društva in potrjen statut društva. V upravnem odboru društva so predstavniki rejcev, veterinarjev, svetovalcev, mlečno-predelovalne industrije in dobaviteljev. Za predsednika Društva je bil izvoljen Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.

view counter