Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 05/10/2021

Prvi korak do sodobnega kmetovanja je priprava investicijskega načrta

Potrošniki si želijo, da bi v trgovinah in na tržnicah lahko kupovali hrano, ki je kakovostna, dostopna in poceni. Temu idealu se je mogoče približati le z modernizacijo kmetijstva.

Sodobno kmetijstvo se sooča s številnimi izzivi. Proizvesti mora več, ceneje in ob tem zagotavljati še visoko kakovost surovin in pridelka. Kot nam je pojasnil agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar, so to na videz za nedosegljivi cilji, a se jim da približati z modernizacijo. Sodobna pridelava hrane je danes podprta z raziskavami in znanjem, omogoča manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, moderne kmetije delujejo s podporo informacijskih tehnologij, vlagajo v digitalizacijo ter seveda v sodobno mehanizacijo in opremo.  »Z vlaganjem v digitalizacijo kmetovalci dosegajo predvsem boljšo stroškovno učinkovitost, hitrejše postopke, izboljšanje kakovosti izdelkov in preglednost nad poslovanjem,« razloži Dejan Pristovnik, vodja poslovanja z malimi podjetji in koordinator specializiranih svetovalcev za podporo kmetovalcem iz NLB.

Pomemben je prvi korak

Modernizacijo kmetij pa je težko izvesti brez ustreznega financiranja. Prvi korak kmetovalcev, ki se odločajo za posodobitev, bi vedno moral biti priprava strategije, trdi dr. Kuhar. V njej je treba opredeliti ključne cilje, potrebne investicije za njihovo uresničitev in določiti velikost investicij. Zato je pomembno, da je banka v projekt vključena že v najzgodnejši fazi razmišljanja o modernizaciji. Kmetovalci lahko skupaj s specializiranimi svetovalci pravilno ovrednotijo velikost potrebne investicije, izberejo najprimernejše bančne storitve, banka pa lahko kmetovalca tudi napoti k usposobljenemu in preizkušenemu izvajalcu. Prav tako nezanemarljiva je pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije, saj ravno birokratske postopke kmetovalci pogosto vidijo kot največjo oviro pri sklepanju bančnih poslov.

Banka mora razumeti poslovni del kmetije

»Pomembno je, da banka razume posamezni poslovni del kmetije in njeno delovanje oziroma zna oceniti prihodnje koristi novih investicij na kmetiji. Na podlagi tega lahko realno ocenimo, kakšen obseg financiranja potrebuje posamezna kmetija in kdaj je potreba po financiranju največja. Z vidika posameznih ciklov na kmetijah je zelo pomembno, da se odplačilo morebitnih novih kreditnih obveznosti načrtuje za obdobje, ko bo kmetija dejansko začela prejemati denar od prodaje izdelkov ali storitev,« pa vlogo banke pojasni Dejan Pristovnik.

 

 


 

Kmetovalci, razvijajte
kmetijo skupaj z nami!

Naročite se na brezplačen posvet

in preverite ponudo za kmetovalce.

        

tel:    02 234 4509 (Dejan Pristovnik)
e-pošta:   agro@nlb.si
web:   www.nlb.si/agro

 


view counter