Obvestilo, 11/15/2021

Od ideje do izvedbe: mladi prevzemnik Gal Šinkec razvija družinsko tradicijo

Prevzem družinske kmetije je vir napredka, spremljajo pa ga tudi številni izzivi. V času, ko je modernizacija kmetij eden glavnih ciljev številnih kmetovalcev, so lahko ravno mladi tisti, ki z novim znanjem na kmetije z dolgo tradicijo prinašajo novosti, s katerimi lahko uspejo na sodobnem trgu. Tak primer je mladi Gal Šinkec, ki je pri 20 letih ne le prevzel družinsko kmetijo, temveč ji tudi pomagal do povsem nove pridobitve.

Domačija Šinkec je bila leta 2018 20-hektarska kmetija, usmerjena primarno v poljedelstvo in prašičerejo. Kljub uspešni tradiciji pa so se soočali s spreminjajočimi se trendi, zlasti v prašičereji. Z upadom slednje, še posebno prodaje brejih plemenskih svinj, so začeli z iskanjem novih, perspektivnih dejavnosti za prihodnost kmetije.

A zavedali so se, da jim omejen prostorski obseg ponuja le malo možnosti za širitev poljedelstva. Zato so morali načine za širitev in modernizacijo poslovanja poiskati drugje.

 

Pogumna odločitev za širitev

Iskra poslovne ideje se je v mladem Galu zanetila ob obiskovanju predmeta perutninarstvo v 2. letniku srednje šole. Pri pouku pridobljeno znanje in družinske izkušnje živinoreje so nakazale, da obstaja možnost za združitev obeh.

Pred odločitvijo za lasten začetek so obiskali številne druge kmetije, kjer to dejavnost že opravljajo. Njihov uspeh jim je dal samozavesti, da je dejavnost perspektivna in da lahko v njej najde svojo prihodnost – in prihodek – tudi naslednja generacija na kmetiji.

Kljub temu pa je bila odločitev težka in vsi v družini so se dobro zavedali, da gre za življenjski projekt, pri katerem bodo potrebovali tudi zaupanja vredno strokovno pomoč.

 

Poslovni partner, ki ti stoji ob strani na vsakem koraku

Eden izmed dejavnikov, ki se je izkazal za ključnega, je bilo strokovno svetovanje za finančno podporo, ki je del NLB Agro – prilagojene ponudbe za kmetovalce. Višji specialist za podjetja, g. Ivan Tkalec, je družino poznal že od prej:

»Ge. Valeriji oz. kmetiji Šinkec smo že v letu 2018 s pomočjo dolgoročnega kredita pomagali uresničevati zastavljene cilje na kmetiji. V tistem letu smo ji pomagali pri nakupu kmetijske mehanizacije, dolgoročni poslovni odnos pa smo še poglobili s potrditvijo, da jih bomo finančno spremljali pri novi in zajetni investiciji.«


Zapleteni postopki postanejo lažji s pravimi nasveti

Obe strani sta se zavedali, da gre za zahteven projekt, za uspeh katerega bo potrebna tudi obsežna dokumentacija.

Pri njenem zbiranju sta bila potrebna maksimalno angažiranje tako investitorja kot bančnega svetovalca. Zlasti pri zapletenih postopkih in pripravi dokumentacije se je strokovna pomoč izkušenih svetovalcev izkazala za neprecenljivo:»V prvi vrsti je bilo treba predložiti finančne podatke o poslovanju kmetije, zagotoviti ustrezno zavarovanje ter predložiti vse dokumente, ki so se nanašali na novo investicijo (gradbeno dovoljenje, predračuni, pogodbe …) – izgradnjo piščančjega hleva.«


Uresničitev in izgradnja za uspešno prihodnost mlade generacije

Uspešna pridobitev subvencije iz evropskih sredstev na razpisu Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v novembru 2019 je bil ključen korak do končnega cilja. Na razpisu so uspešno pridobili delno sofinanciranje investicije, preostali del pa so pokrili z dolgoročnim kreditom.

Potrebno je bilo kar nekaj časa in sestankov, da je prišlo do realizacije projekta. V obojestransko zadovoljstvo je bil projekt v NLB-ju pravočasno potrjen in uspešno izpeljan. Gradnja se je lahko tako končno začela.

Po sedmih mesecih gradnje, ki jo je oteževala tudi epidemija koronavirusa, je bil novi hlev dokončan. Na velikosti 100 x 16 metrov se razprostira sodoben piščančji hlev, ki ustreza najsodobnejšim standardom, ponaša pa se z računalniško vodenim krmljenjem, talnim gretjem in letno zmogljivostjo vzreje šestih turnusov po 28.500 piščancev.

 

Pohvale, nadaljnji razvoj in podpora v prihodnosti

Projekt je zahteval ogromno truda vseh udeleženih, a ta je bil v celoti poplačan po prvem uspehu: uspešni prodaji dveh turnusov piščancev.

Uspeha so bili veseli tudi strokovni svetovalci, ki so z družino stkali poseben stik:

»Galu smo bili vedno na razpolago za takšna in drugačna vprašanja. Z veseljem povem, da smo s komitentom redno v stiku. Že samo investicijo smo redno spremljali, v času gradnje je bilo opravljenih tudi nekaj ogledov na sami lokaciji investicije, s strani komitenta pa so bila podana redna mesečna poročila o izvedbi investicije, tako s finančne plati kot s slikovnim materialom.«

Prav tako jih ne skrbi nadaljnji uspeh in razvoj investicije, saj je mladi Gal poln energije in načrtov za prihodnost. Prihodnost kmetije vidi v živinoreji, prav tako pa vidi priložnosti neposredne prodaje končnim kupcem, zato razmišlja tudi o razvoju prodaje na kmetiji.

Iz vsake uspešne zgodbe lahko na koncu potegnemo nauk. Kaj pa je nauk v Galovem primeru?

»Predvsem dejstvo, da si je treba zastaviti jasne cilje in jim slediti. Treba se je dobro pripraviti in pripraviti poslovni načrt, tudi v sodelovanju s finančno institucijo in kmetijsko stroko. […] Treba je voditi korektne poslovne razgovore, razkriti vse načrte, težave ter skupaj poiskati rešitve, kako priti do želenih ciljev,« skrivnost uspeha projekta strne svetovalec Ivan.

 

Kmetovalci, razvijajte kmetijo skupaj z nami!

Naročite se na brezplačen posvet in preverite ponudbo banke:

- spletno mesto: www.nlb.si/agro
- e-naslov: agro@nlb.si

view counter