Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 04/22/2021

Ključni koraki pri nasledstvu družinske kmetije

Povprečna starost slovenskega kmetovalca je kar 57 let, približno četrtina kmetovalcev pa je starih že 65 let ali več. Zato je za dolgoročno preživetje kmetij ključno, da imajo urejeno nasledstvo. Ker gre za zapleten in dolgotrajen proces, ki lahko traja več let, je pomembno, da se začne pravočasno.


V proces nasledstva sta vključeni dve stranki: izkušeni kmetovalec (predhodnik), ki kmetijo predaja, in prevzemnik. Vse se začne s temeljitimi pripravami, zaključi pa šele takrat, ko prevzemnik prevzame vso odgovornost za vodenje kmetije. Prvi korak je narejen, ko se prevzemniki zavejo, da je kmetovanje dejavnost, s katero si lahko omogočijo dostojno preživetje, izkušeni kmetovalci pa morajo začutiti potrebo po zaključku svoje dejavnosti in predaji kmetije. Ob tem se morajo odločiti, ali želijo kmetijo prenesti bodisi na nekoga znotraj družine bodisi na posameznika zunaj družinskega kroga.

 

Brez znanja ne gre

Pri nasledstvu kmetije znotraj družine so prevzemniki verjetno že odraščali ob delu na kmetiji, zato bodo že imeli potrebna znanja. Zunanji prevzemniki pa se pogosto morajo kmetovanja priučiti: v šoli, ob delu, najbolje pa v kombinaciji obeh. Dodatna znanja, ideje in izkušnje lahko pridobijo tudi z obiskom modernih in tehnološko podprtih kmetij doma ali v tujini. V evropskih državah se je izoblikovalo nekaj dobrih praks, ki prepletajo izobraževanje in pridobivanje izkušenj. To so šolske kmetije, šolske prakse in neposredno delo s kmetovalci.

 

Od besed k dejanjem

Sledi iskanje primerne kmetije, prevzemnik pa se mora tudi poučiti, kako prenos izvesti. Ob tem so mu lahko v pomoč lokalni kmetijski svetovalci, ki dobro poznajo potrebe kmetijstva v svojem okolju, postopke in predpise, opozorijo pa tudi na vse pasti in pomagajo pri odprtih vprašanjih. Prav tako se bo moral iskanja lotiti kmetovalec, ki ni našel nasledstva znotraj družine. Ko je naslednik določen, kmetovalec in prevzemnik začneta načrtovati upravljanje kmetije in ureditev dela skozi čas. Pripravljena morata biti na morebitna resna razhajanja in nesoglasja. Naslednik bi na primer želel kmetijo prevzeti že jutri, toda predniki (starši) hočejo ohraniti vpliv (brez jasnih časovnih omejitev v prihodnosti). Na tej točki morajo predhodniki oceniti, koliko denarja bodo potrebovali za upokojitev, nasledniki pa, koliko so pripravljeni dati za kmetijo. Ko se doseže soglasje, je treba urediti tudi pravno obliko in financiranje prevzema.

 

Podpora banke

Prevzem kmetije in financiranje njenega delovanja nista majhna zalogaja, zato je dobrodošla pomoč banke. Pomembno je, da si prevzemnik izbere banko, ki pozna kmetijski posel in njegove posebnosti, in da se s svetovalcem sestane čim prej, že v fazi načrtovanja prevzema. V NLB za kmetovalce skrbi specializirana skupina bančnih svetovalcev za podporo kmetijstvu, ki z individualnim pristopom išče rešitve po meri strank. Kmetijam so danes na voljo vse oblike financiranja, od limitov na poslovnem računu, kratkoročnih kreditov z enkratnim plačilom ali z mesečnim anuitetnim vračilom banki do dolgoročnih kreditov za investicije.

 

Prenos in prevzem kmetije

Sam prevzem kmetije je lahko enkraten dogodek – predhodnik po kupoprodajni pogodbi zapusti kmetijo, prevzemnik pa prevzame in nadaljuje delo na kmetiji. Pogostejše je postopno predajanje kmetije, ko predhodnik in naslednik še nekaj let delata skupaj, odgovornosti pa se prenašajo postopoma. Ko se podpiše pogodba in prenese lastništvo kmetije, se prevzem formalno potrdi. V Sloveniji so kmetovalci močno povezani z domačijo in zemljo, tako da pogosto ostanejo na kmetiji tudi po predaji kmetije.

 

Finančna pomoč za mlade prevzemnike

Mladim kmetovalcem zagon dejavnosti in strukturno prilagoditev olajšajo plačila za mlade kmete v okviru neposrednih plačil. Lajšanju generacijske prenove družinskih kmetij v EU pa je namenjena tudi posebna finančna podpora za pomoč mladim kmetom, ki prevzemajo kmetije, v okviru podukrepa M 6.1. Januarja je bil objavljen še sedmi javni razpis, ki bo odprt do 15. 6., podpora pa se bo nadaljevala tudi v obdobju izvajanja strateškega načrta 2021–2027. Preverite in izkoristite možnosti financiranja za mlade prevzemnike kmetij, ki so na voljo na www.nlb.si/agro.

 

Za dodatne informacije pišite na agro@nlb.si ali pokličite na 02 234 4509 (Dejan Pristovnik).

view counter