Darinka Sebenik, 07/20/2021

Cene jajc in perutninskega mesa pri velikih in malih rejcih

Foto: Anka Dolinar

Podatke za reprezentativni trg perutninskega mesa in jajc zajemamo na TIS ARSKTRP. Med zavezance za sporočanje se uvrščajo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav perutnine vrste Gallus domesticus ter pakirni centri s zmogljivostjo več kot 5.000.000 jajc letno.

 

Preglednica 1: Cene jajc za velike centre – 27. teden (5. do 11. 7. 2021)

Razred 1. kakovost Količina (kosi) Povprečna cena v EUR/100 kosov
S-hlevska 191.437 9,45
S-baterijska 756 6,98
M-hlevska 999.512 9,80
M-baterijska 999.512 9,80
L-hlevska 690.026 10,87
L-baterijska 99.698 10,29
XL-hlevska 74.665 14,51
XL-baterijska 24.326 13,91
M-prosta reja 92.519 17,22
M-ekološka reja 106.412 18,92

 

Cene jajc pri kmetih

Cene jajc pri kmetih, za prodajo na drobno 27. teden, so dokaj razgibane in so pogojene z lego kmetije (dostopnost do trga), kot tudi z vrsto reje, pridobimo jih neposredno od rejcev in kupcev. Nekateri kmetje jajca dostavljajo na dom, pri nekaterih jih kupci kupijo na domu ali v paketomatih. Objavljamo cene za 10 kosov in so stabilne ter se ne spreminjajo že nekaj časa.

Ekološka reja –– od 2,50 do 3,90 evra

Pašno-talna reja – 2,00 do 2,80 evra

Pašno-talna reja, jarkice – 2,30 do 2,50 evra

Hlevska talna reja – 1,80 do 2,50 evra

 

Cene mesa po klavnicah

Preglednica 2:  Primerjava cen celih piščancev razreda A (»65-odstotni piščanci«)perutnine vrste Gallus domesticus, glede na prejšnji teden (€/100 kg) Veljajo za 27. teden

 

Teden Klavna masa (kg) Cena (EUR/100kg) Sprememba od prej.tedna Sprememba od prej.tedna (%)
25 35.465 240,99 1,00 0,42%
26 41.489 243,11 2,12 0,88%
27 35.675 241,72 -1,39 -0,57%

 

 

Tabela 3: Povprečna veleprodajna cena in masa prsnega fileja perutnine vrste Gallus domesticus za 27 teden (5.-11.7.2021)

 

Teden Klavna masa (kg) Cena (EUR/100kg)
24 86.888 196,47
25 61.507 220,01
26 53.379 217,47
27 47.910 224,36

 

view counter