Darinka Sebenik, 08/09/2021

Cene jajc in perutninskega mesa pri velikih in malih rejcih

Foto: Anka Dolinar

Podatke za reprezentativni trg perutninskega mesa in jajc zajemamo na TIS ARSKTRP. Med zavezance za sporočanje se uvrščajo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav perutnine vrste Gallus domesticus ter pakirni centri s zmogljivostjo več kot 5.000.000 jajc letno.

 

Preglednica 1: Cene jajc za velike centre – 30. teden (26. 7. do 1. 8. 2021)

Razred 1. kakovost

Količina (kosi)

Povprečna cena v EUR/100 kosov

S-hlevska

232.352

9,35

S-baterijska

870

6,98 

M-hlevska

1.097.188

9,93

M-baterijska

139.959

8,91 

L-hlevska

779.827

11,15

L-baterijska

96.729

10,32 

XL-hlevska

84.145

15,04

XL-baterijska

23.218

14,29 

M-prosta reja

102.352

17,44

M-ekološka reja

104.454

18,92

 

Cene jajc pri kmetih

Cene jajc pri kmetih, za prodajo na drobno 27. teden, so dokaj razgibane in so pogojene z lego kmetije (dostopnost do trga), kot tudi z vrsto reje, pridobimo jih neposredno od rejcev in kupcev. Nekateri kmetje jajca dostavljajo na dom, pri nekaterih jih kupci kupijo na domu ali v paketomatih. Objavljamo cene za 10 kosov in so stabilne ter se ne spreminjajo že nekaj časa.

Ekološka reja –– od 2,50 do 3,90 evra

Pašno-talna reja – 2,00 do 2,80 evra

Pašno-talna reja, jarkice – 2,30 do 2,50 evra

Hlevska talna reja – 1,80 do 2,50 evra

 

Cene mesa po klavnicah

Preglednica 2:  Primerjava cen celih piščancev razreda A (»65-odstotni piščanci«)perutnine vrste Gallus domesticus, glede na prejšnji teden (€/100 kg) Veljajo za 30. teden

Teden Klavna masa (kg) Cena (EUR/100kg) Sprememba od prej.tedna Sprememba od prej.tedna (%)
28 38.316 248,33 6,61 2,73%
29 40.265 241,96 -6,37 -2,57%
30 35.146 240,79 -1,17 -0,48%

 

Tabela 3: Povprečna veleprodajna cena in masa prsnega fileja perutnine vrste Gallus domesticus za 30. teden (26. 7.-1.87.2021)

 

Teden Klavna masa (kg) Cena (EUR/100kg)
27 248.858 462,14
28 240.609 441,82
29 248.383 445,14
30 253.894

447,38

view counter