Darinka Sebenik, 02/19/2020

Zakon o kmetijstvu - javna razprava

Običajno ne objavljamo pozivov za javno obravnavo, ker pa je Vlada RS spletne strani prenovila in jih še prenavlja ter vsa ministrstva združila pod eno stran, je zelo težko najti iskano informacijo. Nevednost vas ne obvaruje pred izvedbo zakona, zato svetujemo, da si vsaj preberete, da boste vedeli, kaj vam pripravljajo.

 

Povzeli smo poziv na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku februarja dalo v javno obravnavo dalo predlog novele zakona o kmetijstvu, ki predvideva spremembo definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva ter ureja področje ekološkega kmetovanja. Predloge in pripombe pričakujejo do 7. marca.

 

Sprememba definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva je potrebna zaradi uskladitve nacionalne ureditve s predpisi Evropske unije, ki jasno določajo, da je kmet subjekt, kmetijsko gospodarstvo pa objekt, s katerim kmet upravlja. Veljavni zakon o kmetijstvu namreč ne loči dosledno subjekta od objekta. Po predlagani ureditvi je kmet subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, identifikacijska številka (KMG-MID) pa označuje objekt, tako imenovano kmetijsko gospodarstvo.

 

Glede na predlog novele se bo kmet, ki je fizična oseba, imenoval kmet posameznik. Družinski član, ki se s soglasjem pripiše h kmetu posamezniku, bo lahko zakonec ali oseba, s katero kmet posameznik živi v zunajzakonski skupnosti, partner kmeta posameznika v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali oseba, s katero je kmet posameznik v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena.

 

Kmetijsko gospodarstvo bo pomenilo vse enote, ki se uporabljajo za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost, in s katerimi upravlja kmet, zlasti kmetijska in gozdna zemljišča, stavbe s kmetijsko rabo, za bivanje in za opravljanje storitev, kmetijska mehanizacija in oprema ter živali. Kmetijsko gospodarstvo, s katerim upravlja kmet posameznik, se bo imenovalo kmetija.

 

Po predlogu novele pri kmetijah ne bo možen avtomatičen prenos pravic in obveznosti iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike na novo fizično osebo, ki prevzame kmetijsko gospodarstvo od druge fizične osebe. Predvideva se popis vseh kmetijskih in gozdnih zemljišč ter registrirane kmetijske mehanizacije v lasti kmeta in družinskih članov kmeta posameznika. Predlog pa ohranja možnost, da dopolnilne dejavnosti na kmetiji vodijo družinski člani kmeta posameznika ali kmet posameznik sam.

 

Ureja tudi področje ekološkega kmetovanja. V letu 2018 je bila sprejeta nova evropska uredba o ekološkem kmetovanju, ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2021. Novosti se med drugim nanašajo na nove proizvode, ki se bodo lahko uporabljali v ekološkem kmetovanju kot na primer morska sol, reja divjadi, reja kuncev, reja insektov, volna in kože ter na nadzorni sistem, katalog kršitev in sankcij, nove evidence, uvoz ter preventivne in previdnostne ukrepe, ki jih morajo izvajati ekološki pridelovalci in predelovalci.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je začelo javno obravnavo predlagane spremembe zakona o kmetijstvu, ki bo trajala od 7. februarja do vključno 7. marca 2020. Zainteresirano laično in strokovno javnost vljudno vabijo k podajanju pisnih pripomb. Več o tem na povezavi tukaj

view counter