obvestilo MKGP, 04/09/2014

Medvedi, Natura 2000 in gozdarstvo

Foto: Zavod za gozdove Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je za sofinanciranje iz programa LIFE+ v letu 2013 prejelo 34 projektnih predlogov in jih posredovalo Evropski komisiji. Po zaključenem devetmesečnem postopku ocenjevanja in izbora je Evropska komisija 25. marca letos za sofinanciranje potrdila tri slovenske projekte, dokončno pa je seznam projektov za sofinanciranje 7. aprila potrdil še odbor LIFE.

Sredstva LIFE bodo pridobili trije slovenski projekti, in sicer: Upravljanje in ohranitev populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah - LIFE DINALP BEAR, ki ga je prijavil Zavod za gozdove Slovenije s partnerji. Gre za mednarodni projekt skupaj s partnerji iz Hrvaške, Italije in Avstrije. Projekt je skupno vreden 5.987.611 evrov, od tega je 4.150.611 erov sredstev iz programa LIFE+, kar je skoraj 70 odstotkov vrednosti projekta. Projekt bo sofinanciral tudi MKO v višini 1.052.814 evrov, kar predstavlja skoraj 18 odstotkov vrednosti projekta.

Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem - LIFE KOČEVSKO, ki ga je prijavila Občina Kočevje s partnerji. Projekt je skupno vreden 2.270.013 evrov, od tega je 1.135.006 evrov sredstev iz programa LIFE+, MKO pa bo prispeval 681.004 evorv oziroma 30 odstotkov projektne vrednosti.

LIFE for European Forest Genetic Monitoring System – LIFEGENMON, ki ga je prijavil Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji iz Slovenije, Grčije in Nemčije. Projekt je skupno vreden 5.484.174 evrov, od tega je 2.728.225 evrov sredstev iz programa LIFE+, MKO pa bo prispeval 731.155 evrov, kar je dobrih 13 evrov vrednosti projekta.Pogodbe med prijavitelji in Evropsko komisijo bodo podpisane v juniju, projekti pa se bodo lahko začeli izvajati že v juliju.Nov razpis bo predvidoma objavljen v prvi polovici junija. Konec decembra je bila objavljena nova uredba LIFE, ki velja do 2020 in prinaša tudi precej novosti, tako glede vsebine kot vrste projektov.

view counter