Mateja Grobin Hlavaty, Zelenjadarstvo, četrtek, 21.5.2015

Signum® - nova dimenzija varstva zelenjave

Signum® je fungicid nove generacije. Pridelovalcem vrtnin in sadja omogoča učinkovito zatiranje poglavitnih bolezni, kot so listne pegavosti (Alternaria spp.), obročkaste...

, Zelenjadarstvo, torek, 2.7.2013

Por postaja stabilen vrtnarski pridelek

Med vrtnine, katerih pridelovanja je v Sloveniji vse več in so predvsem vse bolj pomembne v kulinariki, zagotovo lahko uvrstimo tudi por. Na globalnem (v tem primeru slovenskem) trgu je še vedno...

Dr. Jože Podgoršek, Zelenjadarstvo, sobota, 18.5.2013

Oskrba paprike in paradižnika na prostem

Papriko in paradižnik, kot toplotno zahtevnejši vrtnini presajamo na prosto šele v maju, ko ni več nevarnosti pozebe in so povprečne dnevne temperature nad 10 ºC. Za ti dve vrtnini so namreč...

view counter