mag. Iris Škerbot, Poljedelstvo, četrtek, 7.4.2016

Vartvo žit pred pleveli

Jeseni 2015 ste zaradi vremenskih razmer posejali žita bodisi zelo zgodaj bodisi pozno (konec oktobra, setve so se zavlekle še vse do začetka novembra). Mila zima je pripomogla, da so posevki...

Igor Škerbot, Poljedelstvo, petek, 5.2.2016

Dognojevanje ozimnih žit

Igor Škerbot, Poljedelstvo, torek, 2.2.2016

Splošno o dognojevanju posevkov ozimin spomladi

V uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov in njene nedavne dopolnitve (Uradni list RS, št....

view counter