Obvestilo, Gospodarstvo, četrtek, 19.2.2015

Zatiranje kostanjeve šiškarice

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je dne 18. 2. 2015 vlagatelju Kmetijsko gozdarskemu zavodu Nova Gorica izdala dovoljenje za vnos in uporabo parazitoida Torymus sinensis...

obvestilo MKGP, Gospodarstvo, četrtek, 29.1.2015

Prihodnost sladkorja v Sloveniji

V EU je bila leta 2005 sprejeta reforma skupne tržne ureditve za sladkor, s ciljem krepitve konkurenčnosti in izboljšanja tržne orientiranosti tega sektorja v EU in v svetu. V okviru reforme...

Darinka Sebenik, Gospodarstvo, petek, 2.1.2015

Cene mleka v Sloveniji tudi upadajo

Po podatkih tržno informacijskega sistema (TIS), ki deluje v okviru Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, je bila oktobra 2014 povprečna odkupna cena surovega mleka franko rampa mlekarna...

view counter