Boris Grabrijan, Slovenija, sreda, 11.6.2014

Po Sejemski pešpoti od Vinice do Žunič

Sejemska pešpot poteka v več različicah, tako kot so tudi nekoč ljudje iz teh vasi hodili na sejem (ali vodili živino) na Vinico. Ena različica vodi večji del ob reki Kolpi, druga, višinska pa...

Boris Grabrijan, Slovenija, sreda, 29.1.2014

Konec januarja je le prišla zima

Kar navadili smo se na mile temperature in zeleno zimo; pa nas je ponovno »presenetil« sneg. Vsi, ki imajo načrte o večjih delih jim je takšno stanje ustrezalo, a normalno je v našem območju...

Boris Grabrijan, Slovenija, sreda, 23.10.2013

Dopolnilne dejavnosti za rejce drobnice

Krajinski park Kolpa je v sodelovanju s Kmetijsko založbo iz Slovenj Gradca pripravil sklop izobraževanja na temo  dopolnilnih dejavnosti na kmetiji - Možnost dviga konkurenčnosti in prihodka...

view counter