PREGOVOR

V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
Vreme, ki ga Lovrenc (10.8) naredi, do konca jeseni drži!
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
Če prosinca (januarja) ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec (marec) to naredi.
Po vremenu Jerneja (24. 8)se vsa jesen nareja.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
view counter