PREGOVOR

Če na mrtvih dan dežuje,se huda zima pričakuje.
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Za 21. julij velja: Ako je na Lovrencain Antona lepo, še jeseni bo tako.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
Če bo prosinca (januarja) mokrilo, bo polje in grozdje slabo rodilo.
view counter