PREGOVOR

Valentin (14. 2.) ima ključe od korenin.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Vreme, ki ga Lovrenc (10.8) naredi, do konca jeseni drži!
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
Če v prosincu (januarja) drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.
Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
Po vremenu Jerneja (24. 8)se vsa jesen nareja.
Če bo prosinca (januarja) mokrilo, bo polje in grozdje slabo rodilo.
Kadar Anton (17. 1.)z dežjem prihaja, se dolgo potem zemlja napaja.
view counter