PREGOVOR

Odloženo delo obtožuje, zamujeno pa kaznuje.
Za prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.
Po 8. februarju gre sonce z gora v ravnine, novembra pa z ravnine v gore.
Ako je Matevž (21. 9.) vedren, bo prijetna jesen.
Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Če bo prosinca mokrilo, bo pole in grozdje slabo rodilo.
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Če prosinca (januarja) ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec (marec) to naredi.
Svečanski Valentin (14.2.) prinese ključ od korenin.
view counter