PREGOVOR

Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije.
V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
Če sonce na Martina (11.11.)sije, pred vrati je huda zima.
Če bo prosinca mokrilo, bo pole in grozdje slabo rodilo.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Svečanski Valentin (14.2.) prinese ključ od korenin.
Za 22. julije velja:Če Magdalena na dežju stoji, dolgo slabo poletje preti.
Če Tilen (1.9.) je oblačen in meglen, grda, deževna bo jesen.
Valentin (14. 2.) ima ključe od korenin.
view counter