PREGOVOR

Se Polona (9. 2.) v soncu odtaja, v mokrem poletju gob preostaja.
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
V prosincu (januarju) toplota, v svečanu (februarja) mrzlota.
Če je svečana (februarja) pretoplo, bo malega travna (aprila) počivala brana, če pa je mraz, se poti obraz.
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
Če na Urbana (25.5.) sonce sije, Jeseni polne sode nalije.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Valentin (14. 2.) ima ključe od korenin.
Če Tilen (1.9.) je oblačen in meglen, grda, deževna bo jesen.
Če na Mihalevo (29. 9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obleče.
view counter