PREGOVOR

Če prosinca (januarja) ne zmrzuje, ne sneži, rad sušec (marec) to naredi.
Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.
Po 8. februarju gre sonce z gora v ravnine, novembra pa z ravnine v gore.
Prosinec (januar) mili – bog se usmili.
Če je Velikega travna (maja) lepo, je dobro za kruh in seno.
Če v prosincu (januarja) ni snega, ga mali traven (april) da.
"Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj."
Za prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.
Za 17. julij velja: Če je Aleš suhoparen in suh, si napravi za zimo topel kožuh.
Če je Velikega travna (maja) dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
view counter