Foto: Anka Dolinar 4/2015

Foto: Franc Uršič

Magnolija (Foto Darinka Sebenik)

Žafran - Foto Anka Dolinar

Foto Tadej Piškur

januar 2015

Siničke na krmišču (Foto: Boris Grabrijan)

Telče 29.12.2014, v  jutranjem soncu in po sneženju. (foto. Darinka Sebenik)

view counter