foto: Franc Uršič

Repuh (Foto Franc Uršič 18. 2. 2016)

foto: Franc Uršič (10.11.2015)

foto: Franc Uršič 23.10. 2015

Foto: Franc Uršič, 17.10.2015

Jeseni, ob mrazu prav zadišita kostanj in sladko grozdje (Foto: DS)

foto: Franc Uršič

Letos bo koruzna silaža kakovostna, pa tudi vreme je za zdaj naklonjeno slovenskemu kmetu.

view counter