Velika. planina 26. 12. 2016

Foto: Dora Uršič

foto: Franc Uršič

Mala Planina, 29.7.2016 (foto: M. J.)

Ekipa mladih rejcev je v Colmarju, na Evropski razstavi plemenskih živali črno-bele pasme opravila veliko in...

Gnojilni poskus v pšenici, na kmetiji Koželj, Vodice (Foto: Maja Purgar)

foto: Franc Uršič

Eno izmed najbolj pogostih orpavil v maju je pokrivanje silosa, za travno silažo. (Foto Rok Satler, Polzela) 9. 5...

Po snegu konec aprila 2016 so maja na Dolenjskem zacvetela drevesa jesena. (Foto Darinka Sebenik...

V noči iz 27. na 28. april 2016 je na Dolenjskem padlo več kot 20 cm snega. Pozebe ni bilo, kar nekaj drevja pa je bilo polomljenega....

Kmetija Pevec, Slatina pri Ponikvi prva letošnja košnja, ki smo jo ujeli v objektiv- 3. april 2016...

view counter