Velika planina 21. 06. 2017

Foto: Franc Uršič

foto: Franc uršič (6.6.2017)

Barbara Zajc - s kmetije Zajc v Litiji, mlada rejka je na sejmu v Komendi izvrstno obvladala vodenje živali. Te...

Pust bo leto 28. 2. pregnal zimo, trta pa je po večini že obrezana in čaka na sonce in toploto. (Foto Darinka Sebenik, 27.2.2017)

Velika. planina 26. 12. 2016

Foto: Dora Uršič

foto: Franc Uršič

Mala Planina, 29.7.2016 (foto: M. J.)

Ekipa mladih rejcev je v Colmarju, na Evropski razstavi plemenskih živali črno-bele pasme opravila veliko in...

view counter