Od Obvestilo u Gozdarstvo, sreda, 5.3.2014

Obrazec za ocenjevanje škode v gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije je obvešča o postopku evidentiranja škode v gozdovih, ki je za lastnike zelo poenostavljen. Ti bodo morali do 12. marca 2014 vložiti priglasitev škode, za podatke o...

Od Obvestilo u Gozdarstvo, četrtek, 13.2.2014

Seznam izvajalcev del v gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije je objavil seznam izvajalcev del v gozdovih. Bolj podrobne nasvete naj lastniki gozdov poiščejo pri najbližjih pristojnih krajevnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije....

Od Obvestilo u Gozdarstvo, petek, 7.2.2014

Ujme, požari, sneg in led v številkah

Zavod za gozdove je pripravil pregled pojavnosti naravnih ujm in požarov večjih razsežnosti v Sloveniji, ki so v zadnjih dvajsetih letih vse pogostejša. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo doslej...

Od Obvestilo u Gozdarstvo, petek, 27.12.2013

Odličnost pri gospodarjenju z gozdovi

Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2013 je bila v  torek, 10. decembra,  v Rokodelskem centru Ribnica v Ribnici slovesna podelitev priznanj najbolj skrbnim...

Od Uroš Korbar u Gozdarstvo, četrtek, 4.7.2013

Valtrini univerzalci konkurenčni tudi v gozdu

Uporaba standardnih kmetijskih traktorjev v gozdarstvu je v zadnjih letih še posebej napredovala v Skandinaviji in v državah Alpskega prostora. Kompaktne konstrukcije, močnejši motorji in...

Od Ime Priimek u Gozdarstvo, nedelja, 30.6.2013

Zaščitna oprema v gozdu

O gozdarski zaščitni opremi naj ne bo nikoli dileme

V Sloveniji veljavni predpisi zahtevajo za opravljanje poklica gozdnega delavca potrjeno usposobljenost ter opremljenost...

Od Ime Priimek u Gozdarstvo, petek, 28.6.2013

Test - Prva prava gozdarska čelada

 Do pred kratkim so bile gozdarske zaščitne čelade nič drugega kot preurejene industrijske oziroma gradbeniške čelade z gozdarskimi dodatki. »Mi smo v razvoj prve specialne gozdarske...

Od Jože Prah, ZGS u Gozdarstvo, ponedeljek, 11.2.2013

Gorski javor - spet najvišja cena

Na  sedmi licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji je sodelovalo 354 lastnikov, ki so pripeljali  1.597 hlodov, v  skupni izmeri 1.599,30 m³. Ponudbe je oddalo...

Od Darinka Sebenik u Gozdarstvo, ponedeljek, 8.10.2012

Najhitrejši z žago je bil Mihael Brlec

V okviru jesenskega sejma v Komendi sta novoustanovljeno Gozdarsko društvo Lisjak in Zavod za gozdove Slovenije pripravila atraktivno tekmovanje za gozdarje in zasebne lastnike gozdov. Veliko...

Od obvestilo Furs u Gozdarstvo, ponedeljek, 2.7.2012

Azijski in kitajski kozliček – nova nevarnost

Fitosanitarna uprava RS (FURS) obvešča, da obstaja nevarnost vnosa kitajskega kozlička (Anoplophora chinensis- desno na fotografiji) in azijskega kozlička (Anoplophora glabripennis -...

view counter