obvestilo ARSKTRP, 08/06/2021

Spletna aplikacija Sopotnik

Foto: ARSKTRP

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je v letu 2020 pristopila k razvoju novih tehnologij, ki jih omogoča uporaba satelitskih posnetkov Sentinel v okviru programa Copernicus, ki deluje pod okriljem Evropske vesoljske agencije. Na osnovi teh posnetkov, so uslužbenci Agencije skupaj z zunanjim izvajalcem razvili spletno aplikacijo SOPOTNIK, ki omogoča vpogled v stanje prijavljenih površin iz zbirnih vlog ter spremljanje poteka sprememb na površinah kmetijskega gospodarstva za aktivacijo plačilnih pravic (AKT) in plačil območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pregled za celo leto

Na fotografiji so vidni štirje satelitski posnetki istega območja od zgodnje pomladi za pozne jeseni. Viden je naravni proces letnih časov.

Pravna podlaga za izvajanje tega programa je Izvedbena uredba Komisije (EU) številka 809/2014, ki omogoča tudi poskusno izvajanje pilotnih projektov, za kar so se že odločili v nekaterih državah članicah Evropske unije (EU), saj imajo uporabniki z njimi dobre izkušnje.

Informacije, ki jih zagotavljajo storitve programa Copernicus, lahko uporabniki izkoristijo na mnogih področjih in za različne namene, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podnebne spremembe in okolje, regionalno in lokalno načrtovanje, upravljanje urbanih območij, infrastruktura, energija in naravni viri, civilna zaščita in turizem.

Na podlagi tega programa so v Sloveniji uslužbenci Agencije skupaj z zunanjim izvajalcem razvili spletno aplikacijo SOPOTNIK, ki na osnovi pogostih, brezplačnih posnetkov visoke ločljivosti, omogoča spremljanje stanja na kmetijskih površinah skozi celotno rastno obdobje (na primer oranje, rast, setev in košnjo).

Poleg tega, pilotni projekt omogoča učinkovito dvosmerno komunikacijo med Agencijo in nosilci kmetijskih gospodarstev, kar vključuje morebitna opozorila, obvestila, povratne informacije in pojasnila. Namen je pravočasno urediti morebitna potencialna neskladja ali pomanjkljivosti na zahtevkih zbirnih vlog.

Prednost aplikacije SOPOTNIK je možnost sprotnega spremljanja sprememb stanja na kmetijskih površinah in posledično zmanjšanje števila kontrol na kraju samem. SOPOTNIK zagotavlja transparenten proces, ki nosilcem kmetijskih gospodarstev omogoča vpogled v  obravnavo njihovih vlog oziroma zahtevkov. Vse informacije, ki so na voljo, istočasno nudijo nosilcem tudi pomoč pri upravljanju kmetijskih gospodarstev.

Nosilec kmetijskega gospodarstva se v aplikacijo SOPOTNIK prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga je prejel ob oddaji zbirne vloge.

Z aplikacijo SOPOTNIK vzpostavljamo trdno partnerstvo med Agencijo in vlagatelji, ki temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju, kar sta pomembni načeli delovanja Agencije.

Veselimo se sodelovanja in povratnih informacij!

Več na spletni strani Agencije: Vpogled v podatke satelitskega spremljanja površin (aplikacija SOPOTNIK)

view counter