Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 11/13/2021

Sezona žetve koruze se zaključuje

Foto: Benjamin Dolinar, mag. org. inf.

Iz dneva v dan se na polju vidi dlje. Žetev in sušenje koruze gre proti koncu. Cena suhe koruze ima glede na lansko ceno skoraj dvakrat višjo ceno. Glede na cene gnojil, ki so letošnjo sezno pridno rasle marsikatere, kar za 3 krat več kot lansko leto. Kaj bomo drugo leto sejali spomladi glede na trenutne cene vseh surovin pa bo še vprašljivo.

view counter