Damjan Zore, 09/29/2020

Volitve v KGZS - mnenje kmetovalca

Kdaj bodo volitve v KGZS: Pravne osebe, članice Kmetijsko gozdarske zbornice, med katere sodijo kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in tudi župnije, bodo svoje svetnike volile v sredo 30. septembra, kmetje in kmetice pa v nedeljo 4. oktobra. Tudi letos bo mogoče svoj glas oddati predčasno, v sredo 30. septembra.

 

Damjan Zore, kmetovalec iz Zg. Pirnič, v pismu pravi:

»Pred nami so 6. volitve v organe Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). V preteklosti sta bili Zadružna zveza Slovenije (ZZS) in KGZS premalo aktivni na področju zastopanja kmetijstva, zato se je okrepilo delovanja drugih interesnih lobijev, nenaklonjenih kmetovanju. Rezultat tega je, da so razmere v slovenskem kmetijstvu iz dneva v dan slabše. Marsikaj je bilo dobro narejeno, vendar mnogo premalo za ta čas. Posledica tega je nezaupanje v delo KGZS in nizka udeležba na prejšnjih volitvah.

KGZS je stanovska organizacija , ki zastopa celotni kmetijski sektor do politike in ga predstavlja v širši javnosti ter nudi svetovalni servis in še druge storitve svojim članom.

Zato KGZS ne more bazirati na pasivnem članstvu, ampak bi bilo potrebno bolj zmotivirati člane po vzoru Avstrije, kjer je udeležba na volitvah zelo visoka. V KGZS so potrebne korenite spremembe v aktivnosti do politike, bolj aktivirati kmetijsko svetovalno službo in jih nagraditi po učinku, vodenje osemenjevalnih centrov prepustiti rejskim organizacijam, skratka posodobiti celotno organiziranje zbornice, da jo bomo člani jemali za svojo.

Kmetijstvo ni zgolj ena od gospodarskih panog. Njegova vloga sega v vse pore življenja državljanov in pomembno iz narodnega, jezikovnega, družbenega, kulturnega, okoljskega, demografskega, socialnega vidika. Ima nenadomestljivo vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine in varovanju identitete slovenskega naroda, četudi je njegova osnova naloga pridelava hrane in samooskrba na nacionalni ravni. Zato kmetijstva ne moremo kar prepustiti trenutni politiki, ampak  moramo voditi dolgoročno strategijo . To je prvenstvena naloga KGZS, ki naj bi narekovala kmetijsko politiko vsaki aktualni vladi.

Minulo delo je garancija izpolnitve obljub.

Po toči zvoniti je prepozno!

Zato je pravica in dolžnost nas članov KGZS, da gremo volit.

view counter