Darinka Sebenik, 03/25/2020

Ukrepi za kmetijstvo slabši kot za druge

Foto: Anton Jarc

Sindikat kmetov Slovenije je poslal poziv na Vlado RS, saj so ukrepi, ki so jih sprejeli za kmetijstvo precej manj ugodni, kot za vse druge sektorje. Čeprav smo kar nekajkrat prebrali, kaj naj bi kmetje dobili za ta čas, pa vsi vemo, da tudi zmanjšanje Katastrskega davka za 50 %, pa bolniško nadomestilo, če zbolite, ne bo nadomestilo katastrofalnega padca cen nekaterim pridelkom. Vlada bi morala razmisliti tudi o tem, da bi nadomestilo razliko stroški in upadlo ceno za dejavnosti, kjer je ta čas najbolj težo. Sicer pa v celoti objavljamo pismo Sindikata kmetov Slovenije.

 

»Sindikat kmetov Slovenije poziva Vlado RS na tehten razmislek o enakopravnosti predlaganih ukrepov, ki jih je za pripravila za kmetijski sektor. Ugotavljamo, da v delovni skupini za pripravo ukrepov v času epidemije ni predstavnika agrarnih ekonomistov, kar nas močno preseneča. Zato Vlado RS pozivamo, da skupino takoj dopolni z agrarnim ekonomistom profesorjem in kmetom, dr. Stane Kavčičem.

 

Slovenski kmetje moramo v času epidemije vsakodnevno opravljati kmetijska dela, skrbeti za živali in rastline, da bom lahko poleti in v jeseni pospravili pridelke in s tem zagotovili čim večjo samooskrbo.

 

Vlado RS pozivamo, da takoj prouči ukrep ne osemenjevanja plemenskih živali in da najde rešitev, da se le to izvaja, kajti drugače bo sledila velika motnja v reprodukcijskem ciklu. Poskrbeti je potrebno za ustrezno zaščito izvajalcev.

 

Turistične kmetije, ki imajo prepoved delovanja se mora obravnavati enako, kot ostale gospodarske družbe in samostojne podjetnike v gostinskem sektorju. Enake obravnave naj bodo deležni tudi ostali kmetije, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi in jim je  zaradi ukrepov kakorkoli onemogočeno opravljanje dejavnosti.

 

Obveščamo vas tudi, da odkupne cene živine že v letu 2019 niso pokrivale proizvodnih stroškov in da se je odkup živali v času epidemije močno zmanjšal ter da so odkupne cene še znižujejo.

 

Obveščamo vas tudi, da Ljubljanske mlekarne  že znižujejo odkupne cene mleka. V kolikor temu ne bo sledil trend maloprodajnih cen, to pomeni, da se ostali deležniki v verigi okoriščajo na račun kmetov. V primeru nadaljevanja tega trenda, Vlado RS pozivamo, da razmisli o pomoči živilskopredelovalni industriji in trgovini.

 

V kolikor bi se že tako nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov in živali, kmetom še naprej zniževale predlagamo Vladi RS sorazmerno finančno pomoč prizadetim kmetom.

 

Za vse kmete ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani iz kmetijske dejavnosti ali opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji zahtevamo enake ukrepe kot so predlagani za ostale samozaposlene.«

view counter