obvestilo MKGP, 07/06/2020

Prepoved neonikotinoidov tudi v EU

Foto: Darinka Sebenik

Slovenija je prepoved uporabe neonikotinoidov pri tretiranju semen kot najstrožje ukrepe za zaščito čebel uvedla že leta 2011. Z jasnim stališčem in  prizadevanjem o prepovedi neonikotinoidov, je po več letih ta prepoved obveljala tudi na ravni EU – po zaslugi Slovenije in držav članic EU, ki so to stališče podprle.

Prepoved uporabe neonikotinoidov pri tretiranju semen je sedaj urejena z evropsko zakonodajo, ki je zavezujoča v vseh državah članicah. Posebna nacionalna zakonodaja ni več potrebna, zato je Slovenija nacionalno odredbo o prepovedi uporabe neonikotinoidov odjavila/preklicala.

Države članice imajo vedno možnost ščititi svoje nacionalne interese, kadar se z nekaterimi določbami evropske zakonodaje, ki je sprejeta s podporo večine držav članic, ne strinjajo. V takem primeru država članica lahko sprejme nacionalne predpise, s katerimi te interese zaščiti.

V tem primeru, je EU sledila zgledu Slovenije in prepoved uporabe neonikotinoidov zakonsko uredila za celotno območje EU in vse države članice. Določene snovi, kot na primer neonikotinoide, je prepovedala, določene pa izjemno omejila, in sicer bistveno bolj, kot je bilo določeno v nacionalnem predpisu Slovenije. Zato posebna nacionalna zakonodaja o tem, ni več potrebna.

Slovenija je zelo odločna glede uporabe insekticidov, ki imajo lahko negativni vpliv na čebele, kar se kaže v tem, da v zadnjih letih ne beležimo večjega števila pomorov čebel. Veliko pozornost Slovenija namenja ustreznemu označevanju vseh sredstev, ki so lahko nevarni za čebele, z jasnimi navodili za uporabo.

Zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter Čebelarsko zvezo Slovenije, izvaja vsakoletne akcije ozaveščanja glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Slovenija je na vseh področnih politikah, tako na nacionalni in EU ravni, znana kot država, ki dosega visoko stopnjo zaščite čebel. Tudi v bodoče bo delovala z zagotavljanjem varnosti čebel in drugih opraševalcev, živali, rastlin, okolja in vseh nas.

view counter