Darinka Sebenik, 03/15/2020

Povečanje blagovnih rezerv

Foto: Matilda Van

Vlada RS je sprejela sklep, da se za zagotavljanje nujne oskrbe prebivalstva poveča blagovne rezerve.

Živilsko pridelovalna industrija v Sloveniji se zaradi izbruha koronavirusa Covid-19 v letu 2020 na območju Evropske unije in Republike Slovenije, sooča z motnjami in nestabilnostjo na trgu zaradi ovir pri prostem pretoku blaga in storitev, kapitala in oseb na enotnem notranjem trgu Evropske unije in tretjih držav.

Ne glede na visoko stopnjo samooskrbe na področjih mleka, mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, se predlaga dodatne količine v blagovnih rezerv za nemoteno oskrbo prebivalcev RS s temi izdelki. Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah, ki pravi, da se blagovne rezerve oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe med drugim tudi pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, je zato vlada sprejela sklep, da se omogoči povečanje blagovnih rezerv, in sicer za mleko UHT, mlečni prah, sir, piščančje meso in mlado pitano govedo.

Za povečanje blagovnih rezerv se zadolži Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. Povečanje blagovnih rezerv se izvaja sukcesivno v roku treh mesecev od dne sprejema sklepa. Za povečanje blagovnih rezerv vseh navedenih kategorij živil se zagotovi sredstva iz proračunske rezerve.

Kot smo izvedeli, pa bodo mlekarne od ponedeljka dalje začele predelovati presežno mleko v trajno mleko, sir in mlečni prah, tako da so lahko slovenski rejci mleka ta čas pomirjeni vsaj glede odkupa. O ceni mleka, pa ta hip še ne moremo pisati, ker še ni znana.

view counter