Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 12/18/2020

Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah

Foto: Benjamin Dolinar, mag. org. inf.

Na avdiovizualnem posvetu o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki sta ga organizirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Posvet je bil namenjen vsem, ki delujejo na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, svetovalcem, zaposlenim na upravnih enotah, inšpekcijskim službam, predstavnikom in strokovnim delavcem posameznih resorjev, skupin in združenj. Minister dr. Podgoršek je na posvetu izpostavil pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, saj ravno te dejavnosti omogočajo boljšo optimizacijo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter ustvarjanje dodatnega dohodka. Dopolnilne dejavnosti so zelo različne po vrstah in obsegih, so pa ključnega pomena za obstanek, ohranjanje in razvoj kmetij. Hkrati imajo multiplikativni učinek, saj ne gre samo za pridelavo in porabo lokalne hrane, ki pozitivno vpliva k trajnosti prehranske verige, ampak prispevajo k obdelanosti podeželja, biotski raznovrstnosti, razvoju lokalnega turizma ter gastronomije in ne nazadnje razvoju gospodarstva. O butični, zeleni in okolju prijazni Sloveniji zagotovo ne bi mogli govoriti brez kmetij, ki skrbijo za sveže in lokalno pridelano hrano ter obdelano podeželje in lepe pokrajine.
Med najbolj razširjenimi dopolnilnimi dejavnostmi kmetij v Sloveniji so:
    storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter ročna dela;
    predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
    tradicionalna znanja na kmetiji, storitve oziroma izdelki;
    predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Prvi in tudi drugi val epidemije sta dodatno izpostavila pomembnost kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti za oskrbovanje prebivalstva. Posledice zaradi epidemije covid-19 niso preskočile niti sektorja dopolnilnih dejavnosti. Za ta namen je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel posebne ukrepe za finančno pomoč za dopolnilne dejavnosti, ki so imele izrazite težave zaradi izpada dohodka.V trenutnem programskem obdobju za kmetijske in nekmetijske dejavnosti je bilo do konca avgusta letošnjega leta kmetijam z dopolnilno dejavnostjo dodeljenih skupaj dobrih 9,5 milijonov evrov. V naslednjem finančnem obdobju bodo dopolnilne dejavnosti vključene
v več strateških ciljev Strateškega načrta in so prepoznane kot sestavni del diverzifikacije dohodkov na kmetijah in podeželju. V naslednjem letu bo Slovenija nosila naziv evropske gastronomske regije, ki ne bo promoviral zgolj nacionalne kulinarike, ampak bo prispeval k trajnostnemu turizmu, lokalni samooskrbi, slovenski kulturi, povezoval bo urbana in podeželska območja – ne nazadnje bo podpiral razvoj celotnega podeželja. Z različnimi aktivnosti deležnikov imamo priložnosti dodatno povečati prepoznavnost Slovenije kot dežele z avtentično lokalno pridelano hrano, visokokakovostnimi vini, čudovito naravo ter srčnostjo naših kmetov. Na ta način bomo preko podobnih aktivnosti povečali konkurenčnost, ki je eden izmed temeljnih ciljev politike razvoja podeželja.
Po besedah Predsednika KGZS Romana Žvegliča:
»Dopolnilne dejavnosti v številnih primerih pomembno prispevajo, da se mladi lažje odločijo za prevzem kmetije. Nemalo zaslug pri tem imajo svetovalke in svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja, ki s širokim naborom znanja olajšajo marsikatero odločitev za novo pot na kmetiji. Pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji se je v zadnjem času veliko stvari obrnilo v pravo smer, vendar pa ne moremo biti v celoti zadovoljni s stanjem, saj se nizajo vedno nova vprašanja. Tak primer je izvajanje dejavnosti iz skupine socialnega varstva, kjer zakonodaja še ni urejena do te mere, da bi se lahko opravljale kot dopolnilna dejavnost na kmetiji.  Ureditev tega področja je ena od naših prioritetnih nalog.« Glede aktualnega stanja v kmetijstvu pa je izpostavil, da so pridelovalci hrane v nezavidljivem položaju. Odkupne cene številnih kmetijskih pridelkov so nenormalno nizke, v trgovinah pa potrošniki plačajo pogosto več kot so pred krizo. »Mogoče ste tisti, ki se ukvarjate z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji in imate neposredno trženje, v malce boljšem položaju. A kljub temu vas pozivam, da se vključite v aktivnosti zbornice, pozivam vas k solidarnosti in enotnosti pri doseganju naših skupnih pravic,« je zaključil Žveglič.
Besedilo prevzeto po KGZS in MKGP.

view counter