Darinka Sebenik, 05/05/2020

Pomoč za turistične kmetije?

Foto: Darinka Sebenik

V tem času so turistične kmetije popolnoma brez dohodkov in seveda nas je zanimalo, če so na kmetijskem ministrstvu predvideli pomoč tudi za to dejavnost. Zastavili smo jim nekaj vprašanj in odgovore so pripravili prej kot v enem dnevu.

Kakšna bo predvidoma pomoč za kmečki turizem, v denarju, ker turizma ta čas ni?

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: Odlok) je bil objavljen, dne 30.4.2020, v Uradnem listu RS št. 61/2020. 

Na podlagi Odloka so do finančnega nadomestila o upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki opravljajo dejavnost v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18), ter so utrpeli izpad dohodka zaradi  prepovedi opravljanja dejavnosti.

Finančno nadomestilo se nosilcem dopolnilnih dejavnosti dodeli zaradi izpada dohodka, ki je zlasti posledica prepovedi opravljanja naslednjih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih is tem posledično izgube dohodka:

-           turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);

-           izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

-           vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

-           osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);

-           prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet),

-           muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);

-           tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);

-           apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);

-           nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);

-           organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje),

-           usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);

-           prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Izpad dohodka se prizna v deležu 20 % vsote izstavljenih računov brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: vsota izstavljenih računov) v obdobju od 16. 3. 2019 do 31. 5. 2019 v okviru izvajanja zgoraj navedenih dopolnilnih dejavnosti.

 

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala, določenega glede na vsoto izstavljenih računov, v obdobju od 16. 3. 2019 do 31. 5. 2019, v   višini:

1.         če znaša vsota računov od 500,00 eur do 1.000,00 evrov se dodeli 100,00 eur;

2.         če znaša vsota računov od 1.000,01 eur do 2.500,00 evrov se dodeli 200,00 eur;

3.         če znaša vsota računov od 2.500,01 eur do 5.000,00 evrov se dodeli 500,00 eur;

4.         če znaša vsota računov od 5.000,01 eur do 7.500,00 evrov se dodeli 1.000,00 eur;

5.         če znaša vsota računov od 7.500,01 eur do 10.000,00 evrov se dodeli 1.500,00 eur;

6.         če znaša vsota računov od 10.000,01 eur do 12.500,00 evrov se dodeli 2.000,00 eur;

7.         če znaša vsota računov od 12.500,01 eur do 15.000,00 evrov se dodeli 2.500,00 eur;

8.         če znaša vsota računov več kot 15.000,00 eur se dodeli 3.000,00 eur.

 

Kdaj bo predvidoma dovoljena ta dejavnost?

Vljudno prosimo, da se za odgovor na to vprašanje obrnete na pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Je predvidena finančna pomoč za izpad dohodka tako kot za druge kmetijske dejavnosti ali pa bo pomoč zajeta v paketu za turistično dejavnost, kako in na kakšen način?

Finančna pomoč je predvidena na podlagi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19, več na linku: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/o...

view counter