Irena Ule, 10/15/2020

Marija Lamovšek je letošnja kmetica leta

Foto: Darinka Sebenik

Slovenske kmetice se vsako leto poklonimo prazniku kmetic. Praznujemo ga 15. oktobra, že vse od leta 2008. Ta dan želimo nekoliko bolj opozoriti na naš stan, na naše delo in prispevek na podeželju za podeželje. Smo snovalke podeželja, prizadevamo se pridelovati varno hrano, ozaveščati članice in okolico. Pa tudi ohranjanje in prenos tradicije nam ni tuje. V sklopu in počastitev tega dne iz svojih vrst izberemo gospo, katere delo je bilo v preteklosti prepoznano. Vsako leto skrbno pregledamo vloge nominirank, in vsako leto ugotavljamo, da si vse zaslužijo, da se jim zahvalimo. Vse bi lahko nosile naziv Kmetica leta, a podelimo le enega. Letos smo naslov podelile Mariji Lamovšek iz  Mirne vasi pri Trebelnem.

Kdo je Marija Lamovšek


69 letna Marija prihaja iz Mirne vasi 18 pri Trebelnem. Rodila se je 1.1.1951 v majhni vasici Roje pri Trebelnem, kot tretji otrok mami Ani in očetu Franciju. Ima 3 brate in 5 sester. Kljub temu, da so živeli skromno, brez elektrike in vode, je bilo njeno otroštvo zelo lepo. Družina, v kateri se je rodila, je bila čudovita. Elektriko so takrat dobili šele aprila 1965.

Poročila se je 25.1.1969 in prišla na sedanji dom v Mirno vas. Do domačije ni bilo ceste, niti vode v hiši. V hlevu sta bila samo dva konja in dve kravi. In tako sta z možem začela graditi hlev in hišo.

Ustvarila sta si tudi čudovito družino. Leta 1970 se je rodil sin Stane, čez dve leti hči Marjana in še naslednje leto sin Jože. Leta 1978 se je rodil sin Franci, 1980 hči Irena in še 1985 najmlajši sin Simon. Marija ima že 5 vnukov in 8 vnukinj, na katere je zelo ponosna. Najstarejša šteje že 27 let, najmlajša pa 1 leto. Marija je skrbela tudi za taščo, po njeni smrti pa še dolga leta za bolnega tasta.

V vseh teh letih sta z možem in otroci krepko povečala kmetijo in se ukvarjala z različnimi dejavnostmi. Trenutno imajo od 20 do 25 glav živine, zasadili so vinograde, skupaj 5.000 trt. Zasadili so tudi sadovnjake ter zgradili stavbo za Turistično kmetijo, ki jo s pomočjo družine, z možem vodita še danes. Od leta 1997 so se začeli aktivno ukvarjati s turistično kmetijo. Vse kar na njej ponudijo, pridelajo doma. Tudi kruh in razna peciva Marija peče sama. Ves čas je bila kmečko zavarovana. Na kmetiji ima tudi naslednike.

V tem času je bila Marija vedno aktivna v raznih društvih. Je članica Društva podeželskih žena Tavžentroža,12 let predsednica odbora Kmečkih žena Trebelno, sedaj je še vedno članica odbora. Je članica v Govedorejskem društvu Trebnje, članica v Gasilskem društvu Velika Strmica, je v odboru Društva vinogradnikov Trebelno, članica Društva upokojencev, Rdečega križa in še bi se našlo. Pred leti je velikokrat tekmovala v košnji žensk na kmečkih igrah, kjer je bila 1x prva, 4x druga in 1x tretja. V grabljenju sena pa je bila 1x prva, 2x druga in 1x tretja. V tem času je Marija tudi zelo rada kuhala in še raje pekla. Ker je bila to njena strast, je s svojimi izdelki sodelovala tudi na raznih tekmovanjih, in sicer: Dobrote Slovenskih kmetij Ptuj, Ocenjevanje kruha iz različnih vrst žit v Društvu podeželskih žena Tavžentroža, Ocenjevanje kruha v Društvu podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, Ocenjevanje kruha v Društvu podeželskih žena Škocjan. Prejela je 33 zlatih, 15 srebrnih in 11bronastih priznanj. Tekmovala je tudi na Bledu za kuhanje žgancev in zelja, kjer je prejela srebrno priznanje. Na 6. Državnem tekmovanju za kruh v Beli Cerkvi je prejela plaketo za 3x zapored zlato priznanje pšeničnega kruha. Velikokrat je pekla tudi za Trebanjski koš. Na dan je spekla v krušni peči do 30 kg kruha in peciva.

Prejela je tudi priznanja na ocenjevanjih jabolčnih kisov v okviru praznika Topliškega jabolka ter več priznanj in medalj iz ocenjevanj vin Vinogradniškega društva Trebelno in na Tednu cvička. Leta 1994 je prejela priznanje Ženska za življenje od Združenja žensk za demokracijo. Leta 2018 pa je v Domžalah na prireditvi Ljubezen mamina v konkurenci 104 žensk iz vse Slovenije prejela naziv Zlata mama 2018.

view counter