Obvestilo, 07/02/2020

Kakšna je cena za kmetovo delo

Foto: Gian Fabrizio Torre from Pexels

Kmetijski inštitut Slovenije je po analitični kalkulaciji izračunal, da bi odkupna cena pšenice v letu 2020 bila 148,00 €/t. V komisiji za odkup in prodajo žit se z kalkulacijo, ki jo je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije, nikakor ne moremo strinjati.

V Komisiji za odkup in prodajo žit, ki jo sestavljajo člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije smo 26.6.2020 v prostorih KZ Radgona imeli redno sejo, kjer smo večji del razprave namenili pripravi na žetev in odkupu žit v Republiki Sloveniji.

Med drugim so člani komisije izrazili veliko nezadovoljstvo z izdelano kalkulacijo KIS za žita (pšenica, ječmen). V kalkulaciji, ki je seveda tudi osnova za razpravo v pogajanjih med pridelovalci in kupci žit v RS je KIS delo kmeta ovrednotil z 6,60 evrov na uro.

Smatramo, da je upoštevana cena urne postavke diskriminatorna do kmeta in njihovega dela. Danes prevzema vodenje KMG mlada generacija gospodarjev, ki so v glavnem univerzitetno izobraženi. To so ljudje, ki pri svojem delu v celoti upoštevajo vse ukrepe SKP (okoljske, podnebne, naravovarstvene itd.). Nešteto zakonov in  uredb vpliva danes na pridelavo hrane v RS kot najbolj strateško dejavnost. Obdobje COVID 19 nas je v RS postavilo v situacijo, da začnemo kmetijstvo in poklic kmeta obravnavati družbeno bistveno bolj odgovorno, kot je bilo to v preteklosti.

Zahtevamo, da KIS pri svojih kalkulacijah upošteva vrednost dela za kmeta vsaj 12,10 evrov na uro in tako kmetovo delo izenači z delom primerljivih poklicev v Kolektivni pogodbi.

Prav tako se ne strinjamo z ceno slame na ha, ki je po našem mnenju daleč precenjena v kalkulaciji žit.

view counter