Darinka Sebenik, 04/25/2020

Finančna pomoč

Foto: Pexels

Na kmetijsko ministrstvo smo poslali vprašanja o tem, kdo lahko pričakuje pomoč zaradi upada prihodkov iz dejavnosti, zaradi pandemije in vsesplošne omejitve gibanja, pretoka blaga in ljudi.

 

Kdo je upravičen – vsi kmetje, ali po dejavnostih nekateri da, drugi ne? Tisti, ki zbolijo, so upravičeni. Kakšen je postopek vlaganja zahtevka, če je zbolel in ni mogel opravljati del?

Za pomoč kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji je na podlagi t.i. protikorona zakona na voljo kar nekaj ukrepov, ki bodo pomembno prispevali k stabilnosti sektorja preskrbe s hrano. Med drugim se uvaja finančna pomoč zaradi covid-19, izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka, oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, družbenike in kmete, odlog plačila prispevkov za kmete, oprostitev plačila akontacije dohodnine, nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih, znižanje vodnega povračila za gojenje vodnih organizmov, znižanje katastrskega dohodka, finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka, nabava kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih, sezonsko delo v kmetijstvu ter odlog plačila obveznosti kreditojemalcev. Med splošnimi ukrepi lahko izpostavim povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev prispevkov, enkratni solidarni dodatek za upokojence in druge ranljive skupine ter krizni dodatek. Skratka, kmetijsko-živilskemu sektorju so na voljo številni ukrepi s katerimi bo mogoče prebroditi prvi val krize. Vedno težje razmere pa že narekujejo pripravo novih ukrepov.

V primeru obolelosti vseh članov KMG pa jim lahko iz sredstev RS zagotovimo začasnega upravitelja. Poleg tega zavarovani nosilci ali člani KMG lahko za čas obolelosti dobijo finančno pomoč.

 

Kaj pa tisti, ki niso zboleli, imajo pa upad prihodkov zaradi upada cene kmetijskih pridelkov in neodkupa. Problem je govedo, ki je namenjeno za izvoz v Italijo in arabske države, kjer je odkupna cena višja. Izpad prihoda je izredno velik, vendar je odstotek težko določati. Kmalu se bo pojavil tudi problem z mlekom, kjer cena za zdaj še vztraja nad 30 centov, vendar pa so drugod zdrsnile na nekaj več kot 25 centov.

Vsi ukrepi so na razpolago posameznikom in podjetjem v težavah, zato ne moremo govoriti o tem, da bodo pomoč vsi prejeli; kdor ne bo občutil krize in imel posledično škode, tudi ne bo prijavil in uveljavljal ukrepe. Določeni ukrepi so tudi na voljo kot izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, pri čemer pa kmetija ne more uveljavljati hkrati tudi Finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka - uveljavlja lahko le enega od teh dveh ukrepov. Tukaj je tudi oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence, družbenike in kmete ter finančna pomoč zaradi epidemije, v kolikor zboli za boleznijo covid-19 ali ukrep pomoči, če njegovo kmetijsko gospodarstvo prevzame v upravljanje začasni upravljavec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki prejme nadomestilo s strani proračuna.

 

Ali bodo do nadomestila za izpad dohodka upravičeni tudi rejci mleka in mesa, pod kakšnimi pogoji in kdaj bodo lahko uveljavljali to pomoč? 

Zakon torej omogoča, da kmetije dobijo finančno pomoč zaradi izpada dohodka, znižanje katastrskega dohodka, tukaj je tudi izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka in drugi že omenjeni ukrepi. Če bo sektor mleka ali mesa (goveje, prašičje, drobnica, perutnina) utrpel najmanj 20 odstotni izpad dohodka, bo v okviru krovnega zakona o zajezitvi epidemije covid-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo (K-1), možno sprožiti finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka (74.člen), kot posledico epidemije.

view counter