obvestilo MKGP, 05/05/2020

Enkratni solidarnostni dodatek in navodila kako izpolniti vlogo

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pripravili vlogo za uveljavljanje enkratnega solidarnostnega dodatka za člane kmetij v Republiki Sloveniji.

Prilagamo obrazce: klikni

 

Do enkratnega solidarnostnega dodatka ste upravičeni, če:

  •    imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

         ·            niste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence,

         ·            vaši dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka po posebnem zakonu,

         ·            ste dopolnili 65 let starosti ,

         ·            ste člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Vlogo za enkratni solidarnostni dodatek pošljete priporočeno po pošti na:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom: »VLOGA ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK« ,

         ·            ali elektronsko na elektronski poštni predal gp.mkgp@gov.si s skeniranim podpisom.

 

Rok za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek je 15. maj 2020.

view counter