obvestilo Vlada, 04/03/2020

Do denarne pomoči upravičeni tudi kmetje

Foto: Anna Shvets

Vlada je sprejela tako imenovani prvi mega coronski paket pomoči. Zajeli so zelo veliko in lahko povemo, da na kmete niso pozabili. Tako je Vlada pripravila paket, vreden tri milijarde evrov, ki ga bo razdelila med delavce, upokojence, samozaposlene, študente, družine in prejemnike denarne socialne pomoči. Zakon pa dodeljuje izredno denarno pomoč tudi samozaposlenim, verskim uslužbencem in kmetom. Za marec bodo dobili 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov. A do prvega zneska bodo upravičeni le tisti, ki bodo dokazali upad prihodka glede na februar za vsaj 25 odstotkov, do drugih dveh, če bodo dokazali upad prihodka glede na februar za vsaj 50 odstotkov.

V paketu so podrobno opisani tudi kako je s podjetji, plačevanjem ljudi, ki so na čakanju, izplačevanju dividend, plačevanjem davkov. Za danes pa napovedujejo še en paket, za skupine, ki niso bile zajete.

view counter