Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 10/04/2020

4. oktobra obeležujemo Svetovni dan živali

Foto: Benjamin Dolinar, mag. org. inf.

Vse skupaj se je začelo leta 1931 na mednarodnem kongresu organizacij za zaščito živali v Firencah,
kjer so sklenili naj svet zaščiti živali pred mučenjem, s te ideje se je kasneje razvilo še veliko več.
Človek se je namreč skozi vso svojo zgodovino razvijal v sobivanju z živalmi in naravo. Skrb za živali je
dolžnost, kjer je potrebno živali omogočiti, da ne preživlja trplenja ampak življenje, ki si ga zasluži.
V današnjem času so predpisi, ki urejajo zaščito in dobrobit živali vedno strožji z namenom da živalim zagotovimo
minimalne pogoje za bivanje. Imetnik živali naj bi izpolnjeval te zahteve, kar je po predpisih merilo zagotavljanja
življenjskih razmer in dobrobiti živali. Uradni organi skrbijo in izvajajo kontrolirajo kako skrbimo za živali.
Na žalost imajo ti omejene možnosti vplivanja na odnos ljudi do živali. Pomembna naloga omenjenih služb je
ukrepati proti kršiteljem zakonodaje, kar še zdaleč ni dovolj. Tudi zato je ozaveščanje o tej problematiki
tako pomembno. Ozaveščanje javnosti ob svetovnem dnevu živali je usmerjeno na vso družbo in ne izključno na
lastnike živali. Zaščita živali je ena izmed vrednot slovenske družbe, zapisana v Ustavi RS in je dolžnost
vsakogar. Zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin redno izvajata različne kampanje ozaveščanja prebivalcev Slovenije o odgovornem lastništvu živali.
Odgovoren lastnik pozna potrebe živali in svoje dolžnosti. V vsaki državi se ta dan obeležuje na različne
načine, ne glede na narodnost, vero ali politično ideologijo. Z večjo ozaveščenostjo in izobraževanjem
lahko ustvarimo svet, kjer v celoti upoštevamo njihovo dobro počutje in so živali prepoznane kot čuteča bitja.
Predvsem slednje je razlog za letošnje praznovanje.V letošnjem letu smo v Sloveniji naredili pomemben korak
k izboljšanju statusa živali, saj smo jim v marcu priznali pravni status čutečih živih bitij. Priredba po MKGP.

 

view counter