Darinka Sebenik, 03/22/2019

Resolucija o kmetijstvu od danes v javni razpravi

Foto: Darinka Sebenik

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je na novinarski konferenci predstavila vsebino novega temeljnega strateškega okvirja delovanja kmetijstva in podeželja po letu 2021 – Resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021. Predstavila pa je tudi tudi osnutek novega krovnega Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike in dedovanju kmetijskih zemljišč. Dokumenti so od danes na voljo za javno obravnavo, navedeni predpisi bodo dostopni na portalu E-demokracija, Resolucija pa na spletni strani MKGP.

Resolucija je zelo obsežen dokument, zasnovan pa je na dejstvu, da se spreminja skupna kmetijska politika na ravni EU in ob upoštevanju, da se brexit (odhod Velike Britanije iz EU) tudi zgodi. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je povedala, da je resolucija  nastajala v ožji skupini strokovnjakov in da so ob tem upoštevali tako dejavnike za ekonomičnost kmetijstva, kot varovanja okolja.

 

V drugem delu tiskovne konference pa je predstavila zakonske spremembe kmetijske zemljiške politike, ki so »sestavni del« resolucije. Prvi je osnutek novega krovnega Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike se predlaga sprememba treh zakonov, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

 

 V pripravi na MKGP pa je tudi povsem nov osnutek zakona - o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva, ki določa pravico javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva, do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.

view counter