Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 06/19/2019

Paša in košnja dovoljena v Podskrajniku

Foto: Benjamin Dolinar, mag. org. inf.

Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku, dne 13. 6. 2019 je MKGP - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na območju, ki ga je zajel dim požara, odvzela na različnih mestih štiri vzorce travinja in vzorec sibirskih borovnic, ki so bile namenjeni na trg. Vzorci so bili poslani v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na preiskavo na prisotnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je danes, 17. 6. 2019 sporočil, da so vsi izvidi travinja in vzorec sibirskih borovnic skladni, rezultati so pod mejo detekcije metode. S tem so prenehali veljati nasveti za kmetovalce glede omejitve paše in košnje travinja.

view counter