obvestilo MKGP, 02/06/2019

Ogled Celjskih mesnin

Foto: MKGP

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je obiskala obrat Celjske mesnine, kjer se je seznanila, kakšen je sistem sledljivosti mesa in z vsemi postopki, ki zagotavljajo varnost od prihoda živali v klavnico do končnega izdelka, ko pride iz predelave. Gre za nadaljevanje aktivnosti v povezavi s pojavom spornega mesa oz. afere z govejim mesom v klavnici na Poljskem.

 

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je danes z vodstvom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obiskala obrat Celjske mesnine, kjer se je seznanila z nadzorom. Vodstvo podjetja je ministrici najprej predstavilo vse aktivnosti in procese, ki jih podjetje zagotavlja, da je potrošnik varen oz. je  njihov produkt varen. Ministrica se je želela seznaniti tudi s postopki, ki jih vodi uprava za varno hrano s svojimi inšpekcijskimi službami. Ministrica si je tudi ogledala obrate, kjer so ji v spremstvu inšpektorjev predstavili celoten proces ter nadzor, ki je vključen od začetka do konca.

 

Ministrica je po ogledu v izjavi za medije dejala, da je sistem varnosti in sledljivosti dobro vzpostavljen, končni uporabniki pa so deležni varnih izdelkov. Glede sistema javnega naročanja je dr. Aleksandra Pivec poudarila, da zakonodaja na tem področju ni takšna, da daje prednost najnižji ceni, ampak je poudarek na najugodnejšemu ponudniku, ki ni nujno najcenejši. V sistemu javnega naročanja obstajajo mehanizmi za izbor kakovostnih izdelkov. »Tako je denimo moč izdelke do 80.000 evrov vrednosti naročiti zgolj z naročilnico. V sistemu javnega naročanja pa imamo tudi do 15 odstotkov ekoloških izdelkov in do 15 odstotkov izdelkov iz sheme Izbrana kakovost. Poleg tega je v tem sistemu od 40 do 50 odstotkov lokalno pridelanih izdelkov. Sistem javnega naročanja in zakonodaja sta dobro naravnana, treba je le pregledati sistem in ugotoviti, ali so možne kakšne izboljšave«.

view counter