obvestilo MKGP, 07/08/2019

Neurja s točo pobirajo pridelke namesto kmetov

Foto: Darinka Sebenik

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec, si je ogledala posledice v kmetijstvu po neurju s točo, ki je 7. julija 2019 prizadel Ptuj in okolico. »Stanje na terenu je resno in ocene škode so zaskrbljujoče; želimo si, da bi se kmetovalci bolj posluževali preventivnih ukrepov, kot so protitočne mreže in rastlinjaki in v čim večji meri zavarovali svoje pridelke, saj so vremenske ujme postale stalnica in se tako vsaj delno omilijo tveganja in nastala škoda.« Država od letos sofinancira 50% višine zavarovalnih premij, tudi število tistih, ki se za to odločajo, vsako leto narašča.

 

V okviru ogleda škode po neurju se je sestala s predstavniki KGZS, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Uprave za zaščito in reševanje, Mestne občine Ptuj in ministrstva. Ministrico so seznanili z zbranimi podatki o škodi v kmetijstvu in z aktivnostmi, ki jih izvajajo. Ob tem so pregledali tudi možne ukrepe, ki bi kmetom morebiti pomagali v tej nesreči oz. potrebnih prilagoditvah, da se v prihodnje čim bolj zmanjša oz. prepreči take škode. Ministrici so nato na terenu razkazali škodo po neurju oziroma poškodovane poljščine in vinograde.

 

Največja škoda je po oceni KGZ Ptuj v vinogradih, sadnem drevju, posevkih pšenice pred žetvijo, posevkih koruze, posevkih nepožete oljne ogrščice, uničene so tudi oljne buče, vrtnine na prostem in druge kulture. Žita so polegla, zrna so izpadla iz klasa in ležijo na tleh. Jablane in ostalo sadje je poškodovano od udarcev toče in vetra. Takšni plodovi bodo ali odpadli ali pa bodo slabše kakovosti. Vse poljščine bodo zahtevale dodatno gnojenje in varstvo rastlin, vendar to še nekaj časa ne bo mogoče zaradi razmočenosti terena. Prizadete so tudi vrtnine, zaradi razmočenosti terena je onemogočeno varstvo sadja v sadovnjakih, prav tako pa je prišlo do loma vej in odpadanja plodov.

 

Ministrica si je pozno popoldne ogledala tudi poškodovana hmeljišča, ki jih je prizadelo neurje s točo že minuli teden. Po oceni hmeljarjev je prizadet velik del površin, ki jih obdelujejo, ponekod tudi 100-%. Ministrica se je seznanila s prvimi ocenami nastale škode ter izrazila zadovoljstvo nad velikim odstotkom zavarovanih nasadov, čeprav pridelovalci z zavarovalnimi pogoji, ki jih nudijo zavarovalnice, niso zadovoljni. Poudarila je, da je potrebno počakati na dokončne ocene škode na območju celotne Slovenije ter se nato pogovarjati o možnostih za različne oblike pomoči prizadetim območjem in pridelovalcem.

view counter