Darinka Sebenik, 11/28/2019

Kmetom povračilo rezerve

Foto: shutterstock

Evropska komisija je 27. 11. 2019 sprejela uredbo, s katero bo evropskim kmetom povrnila 467 milijonov EUR. Ta denar je bil odvzet iz evropskega kmetijskega proračuna za leto 2019. Bil pa je shranjen za primer krize v kmetijstvu. Ta pa v letu 2019 ni bila porabljena, čeprav se je kmetijski sektor v letošnjem letu soočal z zahtevnimi razmerami in so bili sprejeti dodatni podporni ukrepi za pomoč kmetom, ki jih je to poletje prizadelo vreme.

Kakorkoli, to pomeni, da bodo države članice od 1. decembra 2019 kmetom lahko vrnile zneske, odštete od neposrednih plačil v tem letu. Koncept rezerve za pomoč ob krizah in način dedovanja je bil dogovorjen v reformi skupne kmetijske politike iz leta 2013 in prvič je bila uporabljena v proračunskem letu 2014. Znižanje podpor pa velja samo tiste, ki so prejeli več kot 2000 EUR , edina izjema je Hrvaška, saj zanjo ta določba ne velja za proračunsko leto 2019. To je posledica postopnega uvajanja ravni podpore po pristopu k EU za Hrvaško, ki se je Uniji pridružila leta 2013 in dohodkovna podpora v okviru SKP še ni v celoti uvedena.

view counter