Igor Škerbot, 03/27/2019

Dognojevanje žit - drugo

Foto: Igor Škerbot

Čas je za drugo dognojevanje ozimine

Posevke žit drugič dognojujemo v začetku kolenčenja, tj. takrat, ko na žitnih rastlinah najdemo prva kolenca, zgolj nekaj centimetrov nad tlemi. Posevki so v fazi kolenčenja, ko na rastlinah otipamo prvo ali tudi že drugo kolence. V tem času rastline nujno potrebujejo hranila, saj začenjajo oblikovati zasnovo klasov. Če rastline v takšnih trenutkih nimajo na voljo dovolj dušika, obstaja možnost, da se izoblikujejo manjši klasi, v katerih bo manj zrn in v njih manj plodnih cvetov, zato bo v nadaljevanju manj tudi zlatega žitnega zrnja. Z drugim dognojevanjem ozimnega žita pripomoremo tudi k večji absolutni masi zrnja ter prav tako k večji vsebnosti beljakovin.

Za drugo dognojevanje ozimnega žita je priporočljivo dognojevati s 30 do 70 kg N/ha pri ozimni pšenici, za ozimni ječmen, ozimno rž in tritikalo pa priporočamo vsaj za 10 % manjše odmerke.

Za drugo dognojevanje največkrat uporabljamo enostavna mineralna dušikova gnojila, kot sta KAN ali UREA, v količinah od 150 do 200 kg /ha. Za ta namen lahko uporabimo tudi gnojila YaraBela™ Sulfan 24 ali YaraBela™ Extran 26 ali 27.

Za večje odmerke dušika se odločamo samo pri bolj slabo razvitih in (zelo) redkih posevkih ozimine. V gostejših sklopih, kjer so se žitne rastline razvile močneje in bujno, priporočamo za 10 do 20 % manjše odmerke čistega dušika na hektar, da ne bomo dodatno poslabšali možnosti za dober razvoj močnih in čvrstih žitnih stebel.

Hitri rastlinski nitratni test

Za profesionalen in okolju primeren pristop se je za natančno določanje odmerka dušika za drugo dognojevanje tudi v Sloveniji v tehnologiji pridelave žita že uveljavil hitri rastlinski nitratni test ali N-min test. To je odličen pripomoček pri odločitvah, koliko dušika dodati. Medtem ko smo za prvo dognojevanje uporabili hitri talni nitratni test, je za določitev prehranjenosti žitnih rastlin z dušikom v času kolenčenja bolje uporabiti N-min test. Rezultat takšne analize pove, kako so rastline v trenutku vzorčenja preskrbljene oziroma prehranjene z dušikom. Tako ozimine lahko dognojujemo v skladu z dejanskimi potrebami po dušiku.

Kako naredimo N-min test

Za natančno določanje odmerka dušika za drugo in kasneje tudi morebitno tretje dognojevanje v maju zelo priporočamo, da pred dognojevanjem ozimnega žita naredimo hitri rastlinski nitratni test. Za takšen test (analizo) potrebujemo od 20 do 30 dobro in normalno razvitih rastlin (bili) ozimnega žita, ki jih napulimo na poljih in shranjene v vrečici prinesemo v pedološke laboratorije. Takšne analize že vrsto let opravljajo laboratoriji in tudi kmetijski svetovalci na terenu po vsej Sloveniji. Če se boste za hitro določanje nitratnega dušika odločili tudi vi, pokličite ali pa se odzovite povabilu pri najbližji kmetijski svetovalni službi.

Ne pozabite, pred vsakim spomladanskim dognojevanjem je priporočljivo preveriti tudi vremensko napoved. Posevkov ne dognojujemo ob ekstremnih spomladanskih vremenskih razmerah (večje napovedane količine padavin, visoke temperature zraka in suha ali zelo suha zgornja plast tal, daljše obdobje ekstremno nizkih temperatur (pozna slana) ipd.). V suhih razmerah je veliko boljše, da uporabimo možnost uporabe tekočih organskih gnojil, ki jih kombinirajmo s plitvim česanjem žitnih posevkov s česali. Z njimi bomo prekinjali zaskorjenost tal, zračili in redčili goste in pregoste posevke in nenazadnje njivo tudi mehansko razpleveljali

Za drugo dognojevanje žitnih posevkov čedalje pogosteje uporabljamo tudi tekoča organska gnojila – gnojevko in gnojnico v odmerkih od 15 do 20 m3/ha. Gnojevko je dobro močno razredčiti, vsaj v razmerju 1 : 1 (voda : organsko gnojilo), da preprečimo nastajanje skorje in prekrivanje posevkov s predebelo plastjo organskega gnojila. Ob bolj suhih spomladanskih razmerah je dober vir dušika tudi gnojnica, saj je dušik rastlinam dodan v raztopljeni, tekoči obliki, tako prek listov kot prek tal. To lahko uporabimo tudi ob drugem dognojevanju, je pa boljše dušik v tem času dodajati z mineralnimi dušičnimi gnojili.

view counter