obvestilo MKGP, 02/28/2018

Zaprtje 1. javnega razpisa

Foto: Franc Uršič

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vse upravičence obvešča, da bo danes ob polnoči (28.02..2018) zaprlo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. 2. javni razpis bo predvidoma objavljen v aprilu.
Javni razpis se zapre, zaradi spremembe druge alineje prvega odstavka 26. člena in spremenjenega drugega odstavka 26. člena Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16, 23/17 in 69/17 – Pravilnik), ki se nanaša na določitev GERK z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, in se začneta uporabljati 1. marca 2018.
Spremembi Pravilnika določata:
Površina za ukrep odprava zaraščanja se lahko vriše na površine, ki so ob vpisu tega GERK (1411) v evidenci dejanske rabe opredeljene kot 2000 – gozd.
Najmanjša strnjena površina vpisa v RKG za tovrstni GERK (1411) je 0,1 ha.
Ministrstvo je skladno s spremembo Pravilnika pripravilo tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki jo bo Vlada RS sprejela v mesecu marcu 2018. Na podlagi te uredbe bo predvidoma v mesecu aprilu 2018 objavljen 2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

view counter