Franc Uršič, 10/16/2018

Varno delo v gozdu

Foto: Franc Uršič

Zavod za gozdove Slovenije tudi to jesen predstavlja varno delo v gozdu. Vsak dan večkrat predstavijo primerno opremo in pravilno delo z motorno žago. Žled pred leti in vetrolom 11. in 12. decembra  2017, sta napravila ogromno škode v slovenskih gozdovih, posledično se je zelo povečalo število nesreč pri spravilu lesa. Žal vseh nesreč v gozdu verjetno ne bomo nikoli preprečili. Zato je pohvalno, da Zavod za gozdove s prikazom dela v gozdu v normalnih in ekstremnih razmerah, skuša prikazati kako je treba pravilno ravnati v gozdu.


Zavod prireja tudi dvo in tridnevne tečaje za delavce v gozdu. Daljše tečaje pa organizira Gozdarska šola v Postojni.


Kot so povedali je še vedno največ poškodb in smrti pri delu v gozdu med ljudmi, ki so se ?učili? sami.


Dreves in motornih žag bo še veliko, življenje pa je eno samo, je pripomnil gospod, ki si je ogledal prikaz. Po nesreči v gozdu, ki jo je k sreči preživel, se je prijavil na tečaj in še vedno dela v gozdu! Prej sem tudi delal, je povedal, le narobe!

view counter