Ime Priimek, 03/03/2018

SiDG podpisala prve pogodbe

Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) smo s prvimi petimi predelovalci lesa podpisali dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov. To predstavlja mejnik v poslovanju SiDG, saj bomo s sklenitvijo dolgoročnih pogodb pomembno prispevali k hitrejšemu razvoju domače lesno-predelovalne industrije in gozdno-lesnih verig.

S prvim javnim razpisom za sklenitev dolgoročnih pogodb, ki je bil objavljen 27. decembra 2017, bomo v letu 2018 prodali 670.000 m3 gozdno-lesnih sortimentov.

GLS    Letna količina [m3]
Hlodovina jelke in smreke    249.290
Hlodovina ostalih iglavcev    7.710
Hlodovina bukve    65.700
Hlodovina hrasta    2.920
Hlodovina ostalih listavcev    4.380
Ostala oblovina iglavcev    25.000
Brusni les     10.000
Ostala oblovina listavcev    295.000
Les za tanin    10.000
Skupaj    670.000
                                                  
Na razpis je do izteka roka prispelo 195 ponudb, od tega je 152 ponudb ustrezalo pogojem razpisa. Povpraševanje je močno preseglo ponujene količine, saj so kupci skupaj povpraševali po 2.350.811 m3 gozdno-lesnih sortimentov. Z  razpisom bomo tako zadovoljili manj kot tretjino povpraševanja, izraženega na javnem razpisu. Naj ob tem poudarimo, da je državnih gozdov, s katerimi gospodarimo v SiDG, le približno 20 % vseh gozdov v Sloveniji.

Obvestilo SiDG

view counter