obvestilo MKGP, 04/13/2018

Realizirali vse zaveze iz koalicijske pogodbe

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je s sodelavci na novinarski konferenci predstavil realizirane naloge s področja MKGP v mandatu 2014 – 2018. Na novinarski konferenci so sodelovali tudi državna sekretarka mag. Tanja Strniša, Janez Posedi, direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Benedikt Jeranko, direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter glavna inšpektorica Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo mag. Saša Dragar Milanovič.

 

Minister mag. Dejan Židan je v uvodu dejal, da smo se na »MKGP ob iztekajočem mandatu vprašali, kaj je bilo storjeno v teh letih, kaj od tega je pomembno in ali smo izpolnili vseh 14 koalicijskih zavez, ki smo jih predsedniki koalicijskih strank podpisali ob vstopu v koalicijo«. Ob tem minister ocenjuje, da so najpomembnejše štiri stvari: »Eden glavnih dosežkov, ki je tudi ena največjih diplomatskih zmag, po priznanju Slovenije in vključitvi Slovenije v EU in Nato, je razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel; to je priznanje Sloveniji, ki nam je prineslo pomembno prepoznavnost, tudi na način, da želimo sodelovati pri  reševanju največjih težav človeštva, to je lakote«. Mag. Židan je ob tem dodal, da ne smemo pozabiti, da je na svetu 815 milijonov ljudi lačnih.

 

»Zaradi težavnih razmer v kmetijstvu, povezanimi s podnebnimi spremembami smo dolžni zagotavljati likvidnost kmetijskega prostora, zlasti iz fondov, s katerimi upravljamo«, je kot drugo zadevo izpostavil minister. Kot je dejal, na MKGP upravljamo s ribiškim skladom, Programom razvoja podeželja in neposrednimi plačili. »Skupna vrednost vseh treh fondov je skoraj dve milijardi evrov; uspelo nam je, da smo po količini denarja, ki smo ga pripeljali v Slovenijo v prvi skupini evropskih držav; v tem obdobju nam je od dve milijard evrov uspelo v Slovenijo pripeljati milijardo.«

 

Tretji dosežek v tem mandatu je po oceni ministra tudi odgovorno ravnanje z državnimi gozdov. »Vse zastavljene cilje smo v veliki meri dosegli in, kar je najbolj pomembno in kar kažejo zadnje razmere pri vetrolomu, da znamo v primeru nove krize, hitreje in učinkoviteje ukrepati«.

Obdobje štirih let pa si bomo po besedah mag. Dejana Židana zapomnili zaradi različnih vremenskih ujm, ki so prizadele kmetijski, gozdarski in ribiški prostor v Sloveniji. »Eden od pomembnih dosežkov je tudi hiter in učinkovit odziv na nepredvidljive situacije v kmetijstvu (pozeba, suša, vetrolom, podlubniki…).« Minister je nadaljeval s predstavitvijo 14 ciljev iz koalicijske pogodbe.

 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je v svoji predstavitvi opozorila na mejnike promocije lokalne hrane in se dotaknila ukrepov po spomladanski pozebi 2017. Ob koncu je predstavila še razpise regionalno razvojnega sklada ter odlok o pomoči čebelarjem.

 

Direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo dr. Janez Posedi, je poudaril, da se vidiki varnosti krepijo, tako na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin.

Direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja Benedikt Jeranko pa je spomnil, da do 6. maja na AKTRP pričakujejo okrog 57.600 zbirnih vlog za leto 2018, trenutno je oddanih že več kot  60% vseh vlog. V aprilu, maju in juniju pa bodo zaključena izplačila zbirnih vlog 2017.

view counter