obvestilo Vlada, 05/24/2018

Program odprave posledic škode zaradi suše v letu 2017

Foto: Franc Uršič

Vlada RS je potrdila novo končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, ki znaša 65.287.242,85 evra. Novo končno oceno škode je Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah obravnavala in potrdila na svoji dopisni seji dne 13. aprila 2018. Za odpravo posledic suš (20. julij 2017) je sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017.

 

Za izvedbo programa  bo zagotovila sredstva iz proračunske rezerve v letu 2018 v višini 7.042.937,90 evrov. Od teh sredstev upravičenci prejmejo do 7.000.000,00 evra državne pomoči, do 42.937,90 evra pa je namenjeno stroškom izvedbe programa.

 

Na podlagi ocene neposredne škode v tekoči kmetijstvu v letu 2017 je bilo ugotovljeno, da je suša največjo škodo povzročila povzročila obalni, podravski, pomurski, dolenjski, notranjski, severnoprimorski, posavski, vzhodnoštajerski, zahodnoštajerski, ljubljanski, koroški in zasavski regiji. Oškodovanci so za sušo v letu 2017 v 156 občinah vložili 15.364 vlog, za skupaj 141.384 ha kmetijskih površin.

 

Suša je prizadela 48.275 ha žit in poljščin, 891 ha zelenjadnic, 763 ha sadovnjakov, 88.757 ha travinja, 1.018 ha hmelja in 1.680 ha vinogradov. Med žiti in poljščinami je prizadetih 21.287 ha koruze v zrnju, 11.370 ha koruze za silažo, 3.986 ha travno-deteljnih mešanic, 2.763 ha buč (suho seme), 1.685 ha soje, 1.620 ha deteljno-travnih mešanic in 1.178 ha detelje. Druga žita in poljščine so prizadete v manjšem obsegu, in sicer pod 1.000 ha.

 

Med zelenjadnicami je prizadetih 295 ha fižola v zrnju, 136 ha poznega belega zelja, 81 ha čebule, 43 ha stročjega fižola, 40 ha radiča, 40 ha solate, 34 ha rdeče pese, 32 ha bučk, 23 ha paprike, 17 ha pora, 15 ha česna, 13 ha korenčka in 13 ha endivije solate. Druge zelenjadnice so prizadete v manjšem obsegu, in sicer pod 10 ha.

 

Med sadnimi vrstami je prizadetih 366 ha travniških sadovnjakov, 265 ha oljk, 18 ha jabolk I. kakovosti, 17 ha kakija in 12 ha namiznih breskev. Druge sadne vrste so prizadete v manjšem obsegu, in sicer pod 10 ha.

 

Med vinogradi je prizadetih 886 ha rdečega grozdja za predelavo in 795 ha belega grozdja za predelavo.

 

Prizadetih je tudi 1.008 ha hmelja za predelavo ter 10 ha novih nasadov hmelja.

 

Med travinjem je prizadetih 56.473 ha tri in več kosnih trajnih travnikov, 18.669 ha dvokosnih trajnih travnikov, 6.884 ha trajnih pašnikov - sveže, 4.216 ha pašno-kosnih travnikov, 2.370 ha enokosnih trajnih travnikov in 145 ha planinskih pašnikov.

 

Najvišji skupni znesek ocenjene škode na žitih in poljščinah je pri koruzi za zrnje, in sicer 13.264.753 evrov, na zelenjadnicah je pri fižolu za zrnje, in sicer 1.051.359 evrov, na sadju je pri travniških sadovnjakih, in sicer 550.902 evrov, na trti 2.435.460 evrov, hmelju pa 3.939.499 evrov. Skupni znesek ocenjene škode na travinju je 21.427.354 evrov.

view counter