Obvestilo, 03/29/2018

Nova odkritja: čebele in neonikotinoidi

Foto: Bayer

Univerza v Exeterju, Rothamsted Research in Bayer so v skupni študiji ugotovili, kateri encimi pri čebelah in čmrljih določajo kako občutljivi so na različne insekticide z neonikotinoidi.

 

Tako kot drugi organizmi lahko čebele razgradijo toksine s pomočjo encimov z imenom citokrom P450. Raziskovalci so izvedli doslej najobsežnejšo analizo encimov za detoksifikacijo P450 pri čebelah. V študiji so ugotovili, da obstaja poddružina teh encimov pri čebelah – CYP9Q – ki naj bi bila odgovorna za hitro razgradnjo določenih neonikotinoidov, kot je npr. tiakloprid, zaradi česar so le-ti skoraj netoksični za čebele. Bayer je prepričan, da bo lahko na podlagi tega spoznanja lahko razvil še druge čebelam prijazne insekticide s še bolj ciljnim delovanjem  ob uporabi razmeroma enostavnih metod (in vitro) v zgodnji fazi razvoja insekticida .

 

»Odkrivanje mehanizmov, ki prispevajo k inherentni toleranci, pomaga nam in regulatornim organom, da bolje razumemo, zakaj nekateri insekticidi zagotavljajo večjo stopnjo varnosti za čebele,« je dejal dr. Ralf Nauen, Bayerjev toksikolog in glavni raziskovalec v študiji. »Ugotovitve naše študije lahko uporabimo za predvidevanje in preprečevanje morebitnih škodljivih učinkov, ki so posledica nenamernega blokiranja teh ključnih obrambnih sistemov, na primer z različnimi spojinami, ki imajo sinergijske učinke v škropilnih brozgah.« Nauen je prepričan, da bodo potrebna znanja in orodja spodbujala inovacije in izboljšala Bayerjevo sposobnost za razvoj selektivnih insekticidov.

 

V reviji Current Biology je bil objavljen prispevek pod naslovom: Razkritje molekularnih dejavnikov občutljivosti čebel na neonikotinoidne insekticide. Spoznanja so dragocena v času, ko registracija novih pesticidov v Evropi postaja vse težja, kar bo navsezadnje v škodo kmetovalcev, ki ne bodo mogli varovati svojih obdelovalnih površin pred škodljivci in pridelati hrane, ki jo vsi uživamo. Žalostno je, da bo trpelo tudi okolje, saj manj učinkovita pridelava zahteva več obdelovalnih površin.

 

Načelo: varnost je pred prodajo, velja za vse pesticide na trgu. Kljub temu so neonikotinoidi predmet polemičnih razprav, ki so v letu 2013 v Evropski uniji privedle celo do prepovedi uporabe treh aktivnih snovi iz te skupine, na rastlinah, ki privlačijo čebele. Kaj zdaj pravi znanost? Na splošno je 19 od 20 vodilnih insekticidov resnično zelo toksičnih. Vendar se različne aktivne snovi iz skupine nikotinoidov razlikujejo glede svoje toksičnosti.

 

Vsako sredstvo za varstvo rastlin stane v povprečju 286 milijonov USD preden dobi dovoljenje za uvedbo na trg, za doseganje najvišjih standardov varnosti in učinkovitosti pa potrebujemo 11 let raziskav in razvoja. Nova spoznanja nam bodo pomagala, da uspešneje razvijamo insekticide, ki so splošno uporabni in ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za čebele in druge opraševalce.

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

view counter