Katarina Stanonik-Roter, 09/15/2017

Reorganizacija skupine SiDG

Foto: Pexels

Na družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je danes dopoldne potekala novinarska konferenca, na kateri sta Zlatko Ficko, glavni direktor družbe SiDG, in Julijan Rupnik, ki je do danes vodil družbo Snežnik, predstavila ukrepe in cilje v zvezi z reorganizacijo skupine SiDG, in sicer tako že izvedene kot tudi načrtovane aktivnosti družbe SiDG v zvezi s prevzemom družbe Snežnik, d. d., ter ob tem podala svoja stališča. Predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, Miha Zupančič, pa je predstavil vlogo nadzornega sveta te družbe v zvezi s postopki, vezanimi na reorganizacijo, ter v okviru svojih pristojnosti pojasnil odločitve, ki jih je glede kadrovskih sprememb na čelu družbe Snežnik na današnji seji sprejel nadzorni svet.

 

Zlatko Ficko, glavni direktor SiDG, pojasnjuje: »Podjetje SiDG v teh dneh postaja edini lastnik skupine Snežnik d.d., s čimer zaključuje prvo fazo letošnjega najpomembnejšega projekta, vezanega na vzpostavitev lastnih kapacitet za izvajanje sečnje, spravila in prevoz. Z javnimi razpisi namreč ne dosegamo optimalnih rezultatov, še posebej pa ne v času sanitarne sečnje. Ta strateški projekt je za SiDG prioriteta in je ključnega pomena, zato nanj vključujemo naše najboljše resurse. Projekt je koristen tako za nas, kot tudi za Snežnik d.d., ki mu gozdarski del poslovanja povzroča negativni denarni tok, s čimer se v podjetju po spremembi načina gospodarjenja z državnimi gozdovi likvidnostna struktura iz meseca v mesec poslabšuje. Kot največji delničar smo seveda z vestjo najboljšega gospodarja nemudoma reagirali in v prvi fazi v začetku julija imenovali nov nadzorni svet, s čimer imamo nad podjetjem boljšo kontrolo in sprotne informacije o poslovanju, iz katerih je očitno, da podjetje potrebuje takojšnje ukrepanje in novo strategijo. Snežnik je v lanskem letu posloval z dobičkom, ki pa je rezultat predvsem poslovanja v prvem polletju, ko je na področju gospodarjenja z državnimi gozdovi še veljal koncesijski sistem. V letošnjem letu ne želimo biti zgolj opazovalci slabšanja rezultatov, temveč želimo aktivno sodelovati ter z ukrepi zaščititi svojo investicijo, kar bo v končni fazi privedlo do tega, da bo Snežnik na dolgi rok uspešno posloval.

 

Prenos gozdarstva iz Snežnika na Slovenske državne gozdove je projekt, ki bo koristil Slovenskim državnim gozdovom kot tudi Snežniku. To bo na konsolidiranem nivoju privedlo do sinergijskih učinkov. G. Rupnik, ki je do danes vodil podjetje Snežnik, je po stroki in duši gozdar, zato pri tem projektu računamo na njegova znanja, izkušnje in 100-odstotno angažiranost, saj moramo projekt v skladu z našo strategijo čim prej izpeljati, vsekakor pa najkasneje do konca letošnjega leta. Lesarski del Snežnika se bo razvijal v okviru samostojnega podjetja. Od članov nadzornega sveta družbe Snežnik pričakujemo, da čim prej zaključi postopke, potrebne za imenovanje novega poslovodstva, ki mora kot prvo nalogo pripraviti novo strategijo in ukrepe za izboljšanje poslovanja. Cilj projekta je preprečiti odpuščanja ter izboljšati dobičkonosnost Snežnika z razvojem novih produktov ter prodorom na nove trge.«

 

Julijan Rupnik, ki je do danes vodil Snežnik d.d., pa pojasnujuje: »S spremembo sistema gospodarjenja z državnimi gozdovi je nastala potreba po reorganizaciji družbe Snežnik, d.d. Ker se bo na osnovi sprejete strategije družbe SiDG družba Snežnik praktično razdelila na dva dela (gozdarski in lesno-predelovalni), sem z nadzornim svetom družbe sklenil dogovor,

da svojo profesionalno pot nadaljujem na področju gozdarstva. Na področju gozdarstva želim tudi v prihodnje sodelovati in delati. Poslovodstvo SiDG me zaradi mojih izkušenj in znanj potrebuje v procesu prenosa gozdarskega dela na SiDG, kjer bom s svojimi sodelavci iz Snežnika tvoril jedro novonastajajoče gozdarske operative.«.

 

Predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, Miha Zupančič, pa je v zvezi z vlogo tega organa v postopkih reorganizacije povedal: »Nadzorni svet družbe Snežnik, d.d. je na današnji tretji redni seji obravnaval več točk, in sicer med njimi tudi odpoklic predsednika uprave iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov ter imenovanje vršilca dolžnosti poslovodne osebe za čas do imenovanja novega predsednika uprave oziroma največ za dobo enega leta od dne nastopa funkcije. Za odpoklic predsednika uprave smo se odločili zaradi pomembnejših sprememb v strukturi delničarjev in reorganizacije poslovanja. Pomembnejše spremembe delničarjev nastopajo s prevzemom 100 % lastništva družbe Snežnik s strani SiDG. Reorganizacije poslovanja v družbi Snežnik se kažejo v že izvedenem prenosu finančno računovodske službe na SiDG ter v nadaljevanju tudi v prenosu gozdarskega dela Snežnika na družbo SiDG. Omenjen prenos gozdarskega dela predstavlja za SiDG osnovo za oblikovanje lastnih kapacitet, ki jih bomo v družbi nadgrajevali skladno s sprejeto Strategijo.

Nadzorni svet je poleg razrešitve imenoval tudi vršilca dolžnosti predsednika uprave družbe in sicer gospoda Ferdinanda Mikliča, ki trenutno vodi hčerinsko družbo Snežnika Sinpo. Glede na dosedanje izkušnje, ki jih ima gospod Miklič, bo lahko podjetje Snežnik uspešno peljal do nastopa predsednika uprave.

Nadzorni svet Snežnika vidi to podjetje kot ključni del podjetja SiDG, na podlagi katerega se bo nadaljevala praksa dobrega dela na področju gozdarstva in lesarstva. Skladno s strategijo SiDG se bosta razvijala tako gozdarski kot lesarski del Snežnika in s tem tudi delovna mesta, ki so na tem območju države še kako pomembna.«

view counter